Views
9 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Korzystanie z technologii AMD-V n 84 N Korzystanie z technologii AMD-V Technologia AMD Virtualization (AMD-V) umożliwia korzystanie z programów do obsługi sprzętowej wirtualizacji, zwiększających wydajność komputera. ! Technologia AMD-V może być niedostępna, w zależności od procesora zastosowanego w komputerze. Aby uzyskać informacje na temat wirtualizacji i korzystania z programu do obsługi sprzętowej wirtualizacji, skontaktuj się z jego producentem. Aby włączyć technologię AMD-V 1 Włącz komputer. 2 Po wyświetleniu logo VAIO naciśnij klawisz F2. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji BIOS. Jeśli ekran się nie pojawi, uruchom ponownie komputer i kilkakrotnie naciśnij klawisz F2 po wyświetleniu logo VAIO. 3 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Advanced. 4 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję AMD-V(TM), naciśnij klawisz Enter, wybierz ustawienie Enabled, a następnie naciśnij klawisz Enter. ! Jeśli karta Advanced nie jest wyświetlana w oknie konfiguracji BIOS lub nie możesz wybrać opcji AMD-V(TM), technologia AMD-V jest niedostępna w komputerze. 5 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, a następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z prośbą o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center n 85 N Korzystanie z aplikacji VAIO Control Center Aplikacja VAIO Control Center umożliwia uzyskanie informacji o systemie, a także określenie preferencji działania systemu. Jak używać aplikacji VAIO Control Center 1 Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Wszystkie programy i VAIO Control Center. 2 Wybierz żądany element sterowania i zmień ustawienia. 3 Po zakończeniu, kliknij przycisk OK. Wybrane ustawienie zostanie zmienione. ✍ Aby uzyskać więcej informacji o każdej spośród dostępnych opcji, zajrzyj do pliku pomocy dołączonego do aplikacji VAIO Control Center. Niektóre ustawienia sterowania nie będą dostępne, jeśli aplikacja VAIO Control Center zostanie uruchomiona z konta o ograniczonych uprawnieniach.