Views
7 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Polonais

Rozbudowa komputera VAIO

Rozbudowa komputera VAIO > n 86 N Rozbudowa komputera VAIO Komputer VAIO i moduły pamięci używają komponentów o dużej precyzji wykonania oraz technologii złącz elektronicznych. Aby uniknąć naruszenia warunków gwarancji w okresie jej obowiązywania, zaleca się, co następuje: ❑ W celu zainstalowania nowego modułu pamięci należy skontaktować się ze sprzedawcą. ❑ Modułu nie należy instalować samemu, jeśli nie ma się doświadczenia w zakresie rozbudowy pamięci komputera. ❑ Nie należy dotykać złącz ani otwierać pokrywy komory modułu pamięci. W celu uzyskania pomocy należy zwrócić się do autoryzowanego centrum serwisowego lub pomocy technicznej firmy Sony. Najbliższe centrum lub przedstawicielstwo można znaleźć w sekcji Pozyskiwanie dodatkowych informacji na temat komputera VAIO (strona 5). Typ modułu i ilość pamięci zainstalowanej w komputerze mogą się zmieniać w zależności od zakupionego modelu. Informacje o konfiguracji komputera można znaleźć w jego danych technicznych.

Rozbudowa komputera VAIO > Dodawanie i usuwanie pamięci n 87 N Dodawanie i usuwanie pamięci Jeśli chcesz rozszerzyć możliwości komputera, możesz zwiększyć ilość pamięci, instalując opcjonalne moduły. Przed rozbudowaniem pamięci komputera należy przeczytać uwagi i procedury przedstawione na następnych stronach tego dokumentu. Uwagi dotyczące dodawania/usuwania modułów pamięci ❑ ❑ ❑ ❑ Należy zwrócić uwagę, aby przed dodaniem lub usunięciem modułów pamięci umieścić komputer na płaskiej powierzchni. Zachowaj ostrożność przy wymianie modułów pamięci. Nieprawidłowa instalacja modułów pamięci może uszkodzić system. Uszkodzenie może spowodować utratę gwarancji producenta. Używaj tylko modułów pamięci zgodnych z danym komputerem. Jeśli moduł pamięci nie zostanie wykryty przez komputer lub system operacyjny Windows przestanie działać stabilnie po jego instalacji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem modułu pamięci. Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie komponentów elektronicznych. Zanim zajmiesz się wymianą modułu pamięci, upewnij się co do następujących kwestii: ❑ ❑ ❑ Procedury opisane w tym dokumencie zakładają, że użytkownik zna ogólną terminologię dotyczącą komputerów osobistych i procedury bezpieczeństwa oraz postępuje zgodnie z przepisami dotyczącymi użycia i modyfikacji urządzeń elektronicznych. Przed zdjęciem jakiejkolwiek części obudowy komputera wyłącz go i odłącz od źródła zasilania (akumulatora i zasilacza sieciowego) oraz wszelkich łącz telekomunikacyjnych, sieci lub modemów. Niezastosowanie się do tego zalecenia może zagrażać zdrowiu użytkownika lub spowodować uszkodzenie sprzętu. Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie modułów pamięci i innych komponentów. Moduł pamięci powinien być instalowany tylko w środowisku chroniącym przed ładunkami elektrostatycznymi. Jeśli takie środowisko jest niedostępne, nie należy dokonywać wymiany w pomieszczeniu z dywanem i nie należy dotykać materiałów, które wytwarzają lub przechowują ładunki elektrostatyczne (na przykład celofanu). Dokonując wymiany, należy uziemić ciało, dotykając niemalowanej metalowej części obudowy komputera.