Views
9 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Ukrainien

Виправлення

Виправлення неполадок > Робота комп’ютера n112 N Чому комп’ютер не переходить до режиму сну або глибокого сну? Комп’ютер може працювати нестабільно, якщо режим роботи змінено, перш ніж комп’ютер повністю перейшов до режиму сну або глибокого сну. Щоб повернути комп’ютер до звичайного режиму 1 Закрийте всі відкриті програми. 2 Натисніть кнопку Пуск, клацніть стрілку поряд із кнопкою Вихід, а потім натисніть кнопку Перезавантаження. 3 Якщо комп’ютер не перезапускається, натисніть клавіші Ctrl+Alt+Delete, клацніть стрілку поряд із кнопкою Вихід та виберіть Перезавантаження. Якщо відобразиться вікно Безпека Windows, клацніть Перезавантаження. 4 Якщо це не спрацює, натисніть і утримуйте кнопку живлення, доки комп’ютер не вимкнеться. ! Вимикайте комп’ютер за допомогою клавіш Ctrl+Alt+Delete, бо натискання кнопки живлення може привести до втрати даних, які не було збережено. Що робити, якщо індикатор заряджання швидко миготить, а комп’ютер не запускається? ❑ ❑ Ця проблема може виникнути внаслідок неправильного встановлення акумуляторної батареї. Щоб усунути цю проблему, вимкніть комп’ютер і вийміть акумуляторну батарею. Потім знову встановіть акумуляторну батарею в комп’ютер. Додаткові відомості див. у розділі Встановлення та від’єднання акумуляторної батареї (стор. 16). Якщо проблема не зникне, це означає, що встановлено несумісну акумуляторну батарею. Вийміть акумуляторну батарею та зверніться до авторизованого центру підтримки або технічного обслуговування Sony. Щоб знайти найближчий центр або агента, див. Додаткові відомості про комп’ютер VAIO (стор. 5).

Виправлення неполадок > Робота комп’ютера n113 N Чому у вікні властивостей системи відображається менша від максимальної швидкість ЦП? Це нормально. Оскільки ЦП комп’ютера використовує технологію контролю швидкості ЦП для збереження електроенергії, у вікні властивостей системи може відображатися поточна швидкість ЦП, а не максимальна. Що робити, якщо комп’ютер не приймає пароль і відображає повідомлення «Enter Onetime Password»? Якщо ввести неправильний пароль увімкнення три рази поспіль знову, відобразиться повідомлення Enter Onetime Password і Windows не запускатиметься. Натисніть і потримайте кнопку живлення більше 4 секунд, щоб переконатися, що індикатор живлення згас. Зачекайте 10–15 секунд, а потім перезапустіть комп’ютер і введіть правильний пароль. Під час введення пароля враховується регістр, тому перевіряйте включений регістр перед введенням пароля. Що робити, якщо не працює або виходить з ладу ігрове програмне забезпечення? ❑ ❑ ❑ Перевірте наявність на веб-сайті гри виправлень і оновлень, доступних для завантаження. Переконайтеся, що встановлено останню версію відеодрайвера. У деяких моделях VAIO для графічних даних використовується системна пам’ять. У такому разі не гарантовано відмінну якість графіки.