Views
8 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Ukrainien

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Ukrainien

Початок

Початок роботи > Використання режимів енергозбереження n 26 N Використання режиму глибокого сну Щоб увімкнути режим глибокого сну Натисніть клавіші Fn+F12. Можна також натиснути кнопку Пуск, стрілку поряд із кнопкою Вихід та вибрати Режим глибокого сну. ! Не переносьте комп’ютер до вимкнення його індикатора живлення. Щоб повернутися до звичайного режиму Натисніть кнопку живлення. ! Якщо натиснути й утримувати кнопку живлення довше чотирьох секунд, комп’ютер вимкнеться автоматично.

Початок роботи > Забезпечення оптимальної роботи комп’ютера n 27 N Забезпечення оптимальної роботи комп’ютера Оновлення комп’ютера Не забувайте оновлювати наведені нижче програми, інстальовані на комп’ютері VAIO, щоб покращити ефективність, посилити безпеку та розширити функціональні можливості комп’ютера. VAIO Update автоматично повідомляє про нові оновлення, які з’являються в Інтернеті, а також завантажує та інсталює їх на комп’ютер. ❑ Windows Update Натисніть Пуск, Усі програми та Windows Update, а потім виконуйте інструкції, що з’являться на екрані. ❑ VAIO Update 5 Натисніть Пуск, Усі програми та VAIO Update 5, а потім виконуйте інструкції, що з’являтимуться на екрані. ! Для завантаження оновлень потрібно підключити комп’ютер до Інтернету.