Views
6 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Finlandais

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Finlandais

Tavaramerkit > n148 N

Tavaramerkit > n148 N SD-logo on tavaramerkki. SDHC-logo on tavaramerkki. ExpressCard-teksti ja -logot ovat PCMCIA:n omistuksessa, ja Sony Corporationilla on niiden käyttölupa. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä. HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. CompactFlash ® on SanDisk Corporationin tavaramerkki. , "XMB" ja "xross media bar" ovat Sony Corporationin ja Sony Computer Entertainment Inc:n tavaramerkkejä. "PlaceEngine" on Koozyt Inc:n rekisteröity tavaramerkki. "PlaceEngine" on Sony Computer Science Laboratories Inc:n kehittämä ja lisensoitu Koozyt Inc:lle. "AVCHD" on Panasonic Corporationin ja Sony Corporationin tavaramerkki. Kaikki muut järjestelmien, tuotteiden ja palvelujen nimet ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Käyttöoppaassa ei ole määritelty - tai ®-merkkejä. Ominaisuuksia ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa tavaramerkkejä. Kaikkia edellä lueteltuja ohjelmistoja ei ehkä toimiteta tämän tietokonemallin mukana.

Tiedoksi > n149 N Tiedoksi © 2010 Sony Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä käyttöopasta ja siinä kuvattua ohjelmistoa ei saa kokonaan tai osittain toisintaa, kääntää tai tuottaa mihinkään koneella luettavaan muotoon ennen kirjallista suostumusta. Sony Corporation ei anna mitään takuuta tähän käyttöoppaaseen, ohjelmistoon tai muihin siinä oleviin tietoihin eikä näin ollen myönnä mitään takuita tämän käyttöoppaan, ohjelmiston tai muun tiedon soveltuvuudesta kaupankäynnin kohteeksi tai sopivuudesta mihinkään tiettyyn tarkoitukseen. Sony Corporation ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään tahattomista, seuraamuksellisista tai erityisistä vahingoista, jotka johtuvat tästä käyttöoppaasta, ohjelmistosta tai näihin liittyvästä tiedosta tai niiden käytöstä tai vahingoista, jotka liittyvät edellä mainittuihin. Käyttöoppaassa ei ole määritelty - tai ®-merkkejä. Sony Corporation pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän käyttöoppaaseen tai sen sisältämiin tietoihin milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Tässä kuvatut ohjelmat kuuluvat erillisen käyttöoikeussopimuksen alaisuuteen. Sony Corporation ei vastaa tietokoneeseen, ulkoiseen tallennusvälineeseen tai tallennuslaitteisiin tehtyjen tallennusten menetyksistä. Sony Corporation ei myöskään vastaa mistään olennaisista menetyksistä, mukaan lukien tilanteita, joissa tallennuksia ei ole tehty tietokonevian vuoksi tai joissa tallennuksen sisältö häviää tai vahingoittuu tietokonevian tai tietokoneen korjauksen seurauksena. Sony Corporation ei missään olosuhteissa palauta tai toisinna tietokoneeseen, ulkoiseen tallennusvälineeseen tai tallennuslaitteisiin tallennettua sisältöä.