Views
8 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Danois

Sikkerhedsforanstaltninger > Håndtering af den indbyggede lagerenhed n106 N Håndtering af den indbyggede lagerenhed Den indbyggede lagerenhed (en harddisk eller en solid state-disk) har en høj lagringstæthed og kan skrive og læse data på meget kort tid. Den kan imidlertid blive beskadiget, hvis den anvendes forkert. Hvis den indbyggede lagerenhed bliver beskadiget, kan dataene ikke gendannes. For at undgå at miste data skal du derfor være forsigtig, når du håndterer computeren. Nogle af de funktioner og indstillinger, der beskrives i dette afsnit, er muligvis ikke tilgængelige på din computer. Du kan se din computers konfiguration i specifikationerne. Sådan undgår du, at den indbyggede lagerenhed beskadiges ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Udsæt ikke computeren for pludselige bevægelser. Hold computeren væk fra magneter. Anbring ikke computeren et sted, hvor den udsættes for mekaniske rystelser, eller på et ustabilt underlag. Computeren må ikke slukkes eller genstartes, mens den læser eller skriver data på lagerenheden. Brug ikke computeren på steder, hvor den udsættes for store temperaturudsving. Fjern ikke lagerenheden fra computeren.

Fejlfinding > n107 N Fejlfinding I dette afsnit beskrives det, hvordan du løser almindelige problemer, der kan opstå, når du bruger din VAIO-computer. Mange problemer har enkle løsninger. Hvis disse forslag ikke løser problemerne, skal du bruge VAIO Care. Du kan se, hvordan du starter dette program, i Brug af VAIO Care (side 29). Hvis problemerne stadig ikke kan løses, og du har brug for hjælp, skal du kontakte et autoriseret Sony-service-/supportcenter. Nogle af de funktioner og indstillinger, der beskrives i dette afsnit, er muligvis ikke tilgængelige på din computer. ❑ Computerens drift (side 109) ❑ Systemopdatering/sikkerhed (side 115) ❑ Genopretning (side 116) ❑ Batteri (side 118) ❑ Indbygget kamera (side 120) ❑ Netværk (LAN/trådløst LAN) (side 122) ❑ Bluetooth-teknologi (side 125) ❑ Optiske diske (side 129) ❑ Skærm (side 133) ❑ Udskrivning (side 137) ❑ Mikrofon (side 138) ❑ Højttalere (side 139) ❑ Pegefelt (side 141)