Views
8 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Danois

Introduktion > Brug af

Introduktion > Brug af batteriet n 18 N Sådan fjerner du batteriet ! Du mister alle data, der ikke er gemt, hvis du fjerner batteriet, mens computeren er tændt og ikke er tilsluttet vekselstrømsadapteren. 1 Sluk computeren, og slå LCD-skærmen ned. 2 Skub knappen LOCK til batterilåsen til den oplåste position. 3 Skub batterilåsen RELEASE til side, og hold den i denne position, mens du sætter fingerspidserne ind under tappen på batteriet og drejer batteriet i pilens retning. Skub derefter batteriet væk fra computeren. ! Af sikkerhedshensyn anbefales det på det kraftigste, at du bruger ægte genopladelige Sony-batterier og -vekselstrømsadaptere, som opfylder kvalitetsstandarderne og leveres af Sony til din VAIO-computer. Nogle VAIO-computere kan muligvis kun fungere med et ægte Sony-batteri.

Introduktion > Brug af batteriet n 19 N Opladning af batteriet Det batteri, der følger med til computeren, er ikke fuldt opladet på leveringstidspunktet. Sådan oplader du batteriet 1 Indsæt batteriet. 2 Slut computeren til en strømkilde ved hjælp af vekselstrømsadapteren. Opladningsindikatoren er tændt, mens batteriet oplades. Når batteriet næsten er opladet til det maksimale niveau, du har valgt, slukkes opladningsindikatoren. Opladningsindikatorens statusvisning Lyser orange Blinker sammen med den grønne strømindikator Blinker sammen med den orange strømindikator Blinker hurtigt med orange lys Betydning Batteriet oplades. Batteriet er ved at løbe tør for strøm. (Normal tilstand) Batteriet er ved at løbe tør for strøm. (Slumretilstand) Der er opstået en batterifejl, fordi batteriet er defekt eller ikke sidder ordentligt fast. ! Oplad batteriet som beskrevet i denne vejledning fra første opladning.