Views
9 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Danois

Introduktion > Brug af

Introduktion > Brug af strømbesparelsestilstande n 24 N Brug af strømbesparelsestilstande Du kan benytte strømstyringsindstillingerne til at spare på batteriet. Ud over den normale drifttilstand har computeren to specifikke strømbesparelsestilstande, som du kan vælge efter behov: Slumretilstand og dvaletilstand. ! Hvis du ikke skal bruge computeren i længere tid, mens den er koblet fra elnettet, skal du sætte computeren i dvaletilstand eller slukke den. Hvis batteriet tømmes, mens computeren er i slumretilstand, mister du alle data, der ikke er gemt. Det er ikke muligt at vende tilbage til det arbejde, der ikke er gemt. Hvis du vil undgå tab af data, skal du gemme dine data ofte. Tilstand Normal tilstand Slumretilstand Dvaletilstand Beskrivelse Dette er den normale tilstand for computeren, når den er i brug. Den grønne strømindikator lyser, når denne tilstand er aktiveret på computeren. I slumretilstand slukkes LCD-skærmen, og de indbyggede lagerenheder og CPU'en indstilles til et lavt strømforbrug. Den orange strømindikator blinker langsomt, når denne tilstand er aktiveret på computeren. Computeren vender hurtigere tilbage til normal tilstand fra slumretilstand end fra dvaletilstand. Der bruges dog mere strøm i slumretilstand end i dvaletilstand. Når computeren er i dvaletilstand, gemmes systemets aktuelle tilstand på de indbyggede lagerenheder, og computeren slukkes. Selvom batteriet bliver tømt, mister du ikke nogen data. Strømindikatoren er slukket, når denne tilstand er aktiveret på computeren.

Introduktion > Brug af strømbesparelsestilstande n 25 N Brug af slumretilstand Sådan aktiverer du slumretilstand Klik på Start, på pilen Sådan vender du tilbage til normal tilstand ❑ ❑ Tryk på en tast. Tryk på tænd/sluk-tasten på computeren. ud for knappen Luk computeren og derefter på Slumre. ! Hvis du trykker på tænd/sluk-tasten og holder den nede i mere end fire sekunder, slukkes computeren automatisk. Du mister alle data, der ikke er gemt.