Views
8 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Danois

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Danois

Brug af VAIO-computeren

Brug af VAIO-computeren > Brug af tastaturet n 32 N Kombination/funktion Funktion Fn + (F12): dvale I dvaletilstand har computeren det laveste strømforbrug. Når du udfører denne kommando, bliver systemets tilstand og de tilsluttede eksterne enheders tilstand gemt på den indbyggede lagerenhed, og systemet slukkes. Hvis du vil vende tilbage til den tidligere systemtilstand, skal du trykke på tænd/sluk-tasten. Oplysninger om strømstyring finder du i Brug af strømbesparelsestilstande (side 24).

Brug af VAIO-computeren > Brug af pegefeltet n 33 N Brug af pegefeltet Du kan pege på, markere, trække og rulle elementer på skærmbilledet ved hjælp af pegefeltet. Handling Pege Beskrivelse Flyt fingeren henover pegefeltet (1) for at placere markøren (2) på et element eller objekt. Klikke Tryk én gang på venstre tast (3). Dobbeltklikke Højreklikke Trække Rulle Tryk på venstre tast to gange lige efter hinanden. Tryk én gang på højre tast (4). I mange programmer åbner denne handling en kontekstafhængig genvejsmenu. Bevæg fingeren henover pegefeltet, mens du trykker på venstre tast. Lad fingeren glide langs pegefeltets højre kant for at rulle i lodret retning. Træk fingeren langs pegefeltets nederste kant for at rulle i vandret retning (rullefunktionen er kun tilgængelig i programmer, der understøtter rulning via pegefeltet). ✍ Du kan aktivere/deaktivere pegefeltet, når der er sluttet en mus til computeren. Du kan ændre indstillinger for pegefeltet i VAIO Control Center. ! Sørg for at tilslutte en mus, inden pegefeltet deaktiveres. Hvis du deaktiverer pegefeltet, inden du tilslutter en mus, kan du kun udføre markørhandlinger via tastaturet.