Views
4 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Sköta den inbyggda lagringsenheten n104 N Sköta den inbyggda lagringsenheten Den inbyggda lagringsenheten (hårddisk eller solid state drive-enhet) har stor lagringskapacitet och läser och skriver data med hög hastighet. Men den kan lätt skadas om den används på fel sätt. Om den inbyggda lagringsenheten skadas går det inte att återfå förlorade data. Det är viktigt att datorn hanteras med försiktighet för att data inte ska gå förlorade. Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator. Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad. Så här undviker du skador på den inbyggda lagringsenheten ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Utsätt inte datorn för plötsliga rörelser. Håll datorn borta från magnetfält. Placera inte datorn på ställen där den kan utsättas för mekaniska vibrationer, eller där den står ostadigt. Stäng inte av och starta inte om datorn medan data skrivs på eller läses från lagringsenheten. Använd inte datorn på platser där den utsätts för kraftiga temperaturväxlingar. Ta inte ut lagringsenheten ur datorn.

Felsökning > n105 N Felsökning I det här avsnittet beskrivs hur du löser vanliga problem som kan uppstå när du använder din VAIO-dator. Många av problemen är enkla att lösa. Använd VAIO Care om du inte lyckades lösa problemen med hjälp av dessa förslag. Information om hur du startar programmet finns i Använda VAIO Care (sidan 28). Kontakta ett auktoriserat Sony-service/supportcenter om du fortfarande inte kan lösa problemen och behöver hjälp. Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator. ❑ Användning av datorn (sidan 107) ❑ Systemuppdatering/Säkerhet (sidan 113) ❑ Återställning (sidan 114) ❑ Batteri (sidan 116) ❑ Den inbyggda kameran (sidan 118) ❑ Nätverk (LAN/Trådlöst LAN) (sidan 120) ❑ Bluetooth-teknik (sidan 123) ❑ Optiska skivor (sidan 127) ❑ Bildskärm (sidan 131) ❑ Utskrift (sidan 135) ❑ Mikrofon (sidan 136) ❑ Högtalare (sidan 137) ❑ Pekplatta (sidan 139)