Views
9 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Återställning n114 N Återställning Hur skapar jag återställningsmedia? Du kan skapa återställningsmedia med hjälp av VAIO Care. Medierna används för att återställa datorn till standardinställningarna från fabriken. Om du vill skapa medierna startar du VAIO Care (sidan 28) och klickar sedan på Recovery & restore, Recovery och Create Recovery Media. ! Om datorn inte har en inbyggd optisk skivenhet måste du ansluta en extern optisk skivenhet (medföljer ej). Mer information finns i vår Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide. Hur återställer jag datorn till standardinställningarna från fabriken? Det finns två sätt att återställa datorn: från återställningsmedia och från återställningsområdet. Mer information finns i vår Återställnings-, säkerhetskopierings- och felsökningsguide. Hur gör jag för att återinstallera de ursprungliga programmen och drivrutinerna? Du kan återställa de förinstallerade programmen och drivrutinerna med hjälp av VAIO Care. Om du vill återställa dem startar du VAIO Care (sidan 28) och klickar sedan på Recovery & restore, Recovery och Reinstall Applications and Drivers. Mer information finns i hjälpen till VAIO Care.

Felsökning > Återställning n115 N Hur kontrollerar jag volymen i återställningsområdet? Datorns inbyggda lagringsenhet innehåller återställningsområdet där data för systemåterställningen lagras. Gör så här om du vill kontrollera volymen i återställningsområdet: 1 Klicka på Start, högerklicka på Dator och välj Hantera. 2 Klicka på Diskhantering under Lagring i det vänstra fönstret. Volymen i återställningsområdet och volymen på hela C-disken visas på raden Disk 0 i mittenfönstret.