Views
7 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Hitta

Komma igång > Hitta kontroller och portar n 12 N Platslista för kontroller och portar utan märken Kontroll-/portnamn Optisk skivenhet (sidan 35) Inbyggd mikrofon (mono) Indikator för medieåtkomst (sidan 13) Säkerhetsfack DC IN-porten Lock över minnesmodulfack (sidan 85) Plats Finns på datorns högra sida. Finns på vänster sida om den inbyggda MOTION EYE-kameran. Finns mellan ”Memory Stick Duo”-facket och SD-minneskortfacket. Finns på höger ände på datorns högra sida. Finns på vänster ände på datorns vänstra sida. Finns på botten av datorn.

Komma igång > Om indikatorlamporna n 13 N Om indikatorlamporna Datorn är utrustad med följande indikatorlampor: Indikator Ström 1 Batteri Inbyggd MOTION EYE-kamera Mediaåtkomst Skivenhet Num lock Caps lock Scroll lock WIRELESS Funktioner Lyser grönt när datorn är i normalläge, blinkar långsamt orange när datorn är i vänteläge och släcks när datorn är avstängd eller är i viloläge. Tänds när batteriet laddas. Se Ladda batteriet (sidan 18) om du vill ha mer information. Tänds när den inbyggda kameran används. Tänds när information läses från eller skrivs till ett minneskort, till exempel ”Memory Stick” och SD-minneskort. (Aktivera inte vänteläget och stäng inte av datorn när denna indikatorlampa lyser.) När indikatorlampan är släckt används inget minneskort. Tänds när den inbyggda lagringsenheten eller den optiska skivenheten läser eller skriver data. Aktivera inte vänteläget och stäng inte av datorn när denna indikatorlampa lyser. Tryck på tangenten Num Lk om du vill aktivera det numeriska tangentbordet. Tryck på tangenten igen om du vill inaktivera det numeriska tangentbordet. Det numeriska tangentbordet är inaktivt när indikatorlampan är släckt. Tryck på tangenten Caps Lock om du vill skriva med versaler. De bokstäver du skriver blir gemener om du håller ned Shift medan indikatorlampan lyser. Tryck på tangenten igen om du vill släcka indikatorlampan. När indikatorlampan för Caps lock är släckt kan du skriva som vanligt igen. Tryck på tangenterna Fn+Scr Lk om du vill ändra hur rullning sker på skärmen. När indikatorlampan för Scroll lock är släckt kan du rulla som vanligt. Hur tangenten Scr Lk fungerar beror på vilket program du använder. I vissa program fungerar inte Scroll lock. Tänds när ett eller flera trådlösa alternativ har aktiverats.