Views
8 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Suédois

Använda din VAIO-dator

Använda din VAIO-dator > Använda den inbyggda kameran n 34 N Använda den inbyggda kameran Datorn är utrustad med en inbyggd MOTION EYE-kamera. Med kommunikationsprogramvaran, till exempel Skype, kan du ringa ett videosamtal via Internet. ✍ När du slår på datorn aktiveras den inbyggda kameran. Videosamtal går att genomföra med lämplig programvara. ! Det räcker inte med att starta eller avsluta programmen för snabbmeddelanden eller videoredigering för att aktivera eller inaktivera den inbyggda kameran. Försätt inte datorn i vänteläge eller viloläge medan du använder den inbyggda kameran.

Använda din VAIO-dator > Använda den optiska skivenheten n 35 N Använda den optiska skivenheten Datorn är försedd med en optisk skivenhet. Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator. Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad. Så här sätter du i en skiva 1 Starta datorn. 2 Tryck på utmatningsknappen på den optiska skivenheten på datorns högre sida. Skivfacket matas ut. 3 Lägg en skiva i mitten av skivfacket med etiketten uppåt och tryck försiktigt ned skivan tills den klickar på plats. ! Tryck inte på skivfacket. Håll fast botten på skivfacket när du placerar/tar bort en skiva i/från facket. 4 Stäng skivfacket genom att trycka in det försiktigt. ! Ta inte ut den optiska skivan när datorn körs i energisparläge (vänteläge eller viloläge). Se till att datorn återgår till normalläge innan du tar ut skivan.