Views
7 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Néerlandais

Problemen oplossen >

Problemen oplossen > Ingebouwde camera n120 N Ingebouwde camera Waarom worden er in de zoeker geen beelden of beelden van slechte kwaliteit weergegeven? ❑ ❑ ❑ De ingebouwde camera kan niet tegelijk worden gebruikt in meer dan één softwaretoepassing. Sluit de actieve toepassing voordat u een andere toepassing start. Als u een snel bewegend object bekijkt, kan de zoeker wat ruis vertonen, zoals horizontale strepen. Dit is normaal en wijst niet op een defect. Als het probleem zich blijft voordoen, start u uw computer opnieuw op. Waarom zijn de vastgelegde beelden van slechte kwaliteit? ❑ ❑ ❑ Als de beelden zijn vastgelegd bij tl-licht, kunnen lichtreflecties worden weergegeven. Donkere gedeelten van vastgelegde beelden kunnen worden weergegeven met ruis. Als de lensbeschermingskap vuil is, kunt u geen scherpe opnamen maken. Maak de kap schoon. Zie Ingebouwde camera (pagina 97). Waarom wordt de video-invoer van de ingebouwde camera een paar seconden onderbroken? De video-invoer kan een paar seconden worden onderbroken als: ❑ u een sneltoets met de toets Fn gebruikt; ❑ de belasting van de CPU hoger wordt. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

Problemen oplossen > Ingebouwde camera n121 N Wat moet ik doen als mijn computer instabiel gedrag vertoont wanneer een energiebesparingsstand wordt ingeschakeld terwijl de ingebouwde camera in gebruik is? Als de computer automatisch in de slaap- of sluimerstand wordt gezet, wijzigt u de instellingen van de overeenkomstige energiebesparingsstand. Zie Energiebesparingsstanden gebruiken (pagina 24) voor het wijzigen van de instelling.