Views
8 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Néerlandais

Aan de slag > De

Aan de slag > De batterij gebruiken n 18 N De batterij verwijderen ! U verliest alle niet-opgeslagen gegevens als u de batterij verwijdert terwijl de computer is ingeschakeld en niet is aangesloten op de netadapter. 1 Schakel de computer uit en sluit het LCD-scherm. 2 Schuif het vergrendelingslipje LOCK voor de batterij naar de ontgrendelstand. 3 Schuif de RELEASE-pal voor de batterij opzij en houd die vast, plaats een vingertop onder het lipje op de batterij en til de batterij in de richting van de pijl omhoog. Schuif de batterij vervolgens uit de computer. ! Voor uw veiligheid wordt u ten zeerste aanbevolen de originele oplaadbare batterijen en netadapters van Sony te gebruiken die voldoen aan de kwaliteitsnormen en die Sony voor uw VAIO-computer levert. Sommige VAIO-computers werken mogelijk alleen met een originele Sony-batterij.

Aan de slag > De batterij gebruiken n 19 N De batterij opladen De batterij die bij uw computer wordt geleverd, is niet volledig opgeladen op het moment van de levering. De batterij opladen 1 Plaats de batterij. 2 Sluit de computer met de netadapter aan op een stopcontact. Het batterijlampje brandt als de batterij wordt opgeladen. Wanneer de batterijlading bijna het opgegeven maximale percentage heeft bereikt, gaat het batterijlampje uit. Batterijlampje Brandt oranje Knippert samen met het groene aan/uit-lampje Knippert samen met het oranje aan/uit-lampje Is oranje en knippert snel Betekenis De batterij wordt opgeladen. De batterij is bijna leeg. (Normale stand) De batterij is bijna leeg. (Slaapstand) Er is een batterijstoring opgetreden vanwege een defecte of niet goed vergrendelde batterij. ! Laad de batterij vanaf de eerste keer op zoals is beschreven in deze handleiding.