Views
8 months ago

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Néerlandais

Sony VPCEF3E1E - VPCEF3E1E Mode d'emploi Néerlandais

De VAIO-computer

De VAIO-computer gebruiken > De Memory Stick gebruiken n 46 N Een Memory Stick formatteren Een Memory Stick formatteren Memory Sticks worden geformatteerd met de standaardinstelling en zijn klaar voor gebruik. Als u de media opnieuw wilt formatteren op uw computer, voert u de volgende stappen uit. ! Gebruik voor het formatteren van een Memory Stick altijd een apparaat dat de Memory Stick ondersteunt en is ontworpen voor het formatteren van de Memory Stick. Als u een Memory Stick formatteert, worden alle gegevens op de Stick verwijderd. Voordat u een Memory Stick formatteert, moet u controleren of deze geen belangrijke gegevens bevat. Verwijder de Memory Stick niet uit de sleuf tijdens het formatteren. Dit kan een defect veroorzaken. 1 Zoek de Memory Stick Duo-sleuf. 2 Schuif de Memory Stick voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt. 3 Klik op Start en Computer. 4 Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de Memory Stick en kies Formatteren. 5 Klik op Standaardinstellingen voor apparaten. ! Mogelijk worden de clustergrootte en het bestandssysteem gewijzigd. Selecteer niet NTFS in de vervolgkeuzelijst Bestandssysteem omdat hierdoor een storing kan worden veroorzaakt. ✍ Het formatteerproces is sneller als u Snelformatteren selecteert onder Opties voor formatteren.

De VAIO-computer gebruiken > De Memory Stick gebruiken n 47 N 6 Klik op Start. 7 Volg de instructies op het scherm. ! De tijd die nodig is om de Memory Stick te formatteren, is afhankelijk van het type van de media.