Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Práce s periferními

Práce s periferními zařízeními > Připojení externího zobrazovacího zařízení n108 N Připojení externího zobrazovacího zařízení Některé funkce a možnosti uvedené v této části nemusí být na vašem počítači dostupné. ! Přehrávání Blu-ray Disc na připojeném externí monitoru může být přerušeno, závisí na formátu nebo datovém toku videozáznamu. Tento problém lze vyřešit snížením rozlišení. Rozlišení obrazovky změňte podle pokynů v části Proč obrazovka počítače nepřehrává video? (str. 192). ✍ Pokud se při odpojení externího monitoru od volitelného replikátoru portů automaticky nezmění rozlišení LCD monitoru počítače, změňte aktuální nastavení zobrazení. Chcete-li nastavení změnit, čtěte část Výběr režimu zobrazení (str. 115).

Práce s periferními zařízeními > Připojení externího zobrazovacího zařízení n109 N Připojení externího monitoru nebo projektoru Externí monitor (např. monitor počítače nebo projektor) lze připojit k počítači přímo nebo přes volitelný replikátor portů. Připojení externího monitoru nebo projektoru ! Jestliže je počítač připojen k replikátoru portů, konektor monitoru v počítači není přístupný. 1 Napájecí kabel (1) externího monitoru nebo projektoru zapojte do sít’ové zásuvky. 2 Datovým kabelem monitoru (3) zapojte do konektoru monitoru (2) v počítači nebo v replikátoru portů externí monitor nebo projektor.