Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Práce s periferními

Práce s periferními zařízeními > Připojení externího zobrazovacího zařízení n112 N Připojení televizoru vybaveného vstupem HDMI K počítači lze připojit televizor vybavený vstupem HDMI. Připojení televizoru k počítači ! Abyste ze zařízení připojeného do výstupního konektoru HDMI uslyšeli zvuk, musíte výstupní zvukové zařízení změnit. Podrobnosti viz Jak změnit výstupní zvukové zařízení? (str. 201). 1 Napájecí kabel televizoru (1) zapojte do sít’ové zásuvky. 2 Jeden konec kabelu HDMI (2) zapojte do výstupního konektoru HDMI (3) v počítači nebo na replikátoru portů a druhý do televizoru. 3 Vstupní kanál televizoru přepněte na externí vstup. 4 Nastavte systém konfigurace televizoru. ! Pokud použijete jiný ovladač zařízení než ovladač dodaný společností Sony, nebude zobrazen obraz a slyšet zvuk. Při aktualizacích vždy instalujte ovladač zařízení dodávaný společností Sony.

Práce s periferními zařízeními > Připojení externího zobrazovacího zařízení n113 N ✍ Další informace o instalaci a používání najdete v příručce dodané k televizoru. Kabel HDMI přenáší obrazový i zvukový signál. Jak přehrávat média Blu-ray 3D Disc Některé funkce a možnosti nemusí být u vašeho počítače dostupné. Informace o konfiguraci svého počítače naleznete ve specifikacích. Na modelech vybavených jednotkou Blu-ray Disc lze přehrávat média Blu-ray 3D Disc a prohlížet trojrozměrné obrázky na monitorech kompatibilních s 3D (například televizorech 3D). Stačí připojit monitor k počítači kabelem HDMI. ! Při sledování trojrozměrných obrázků nezapomeňte používat brýle 3D. ✍ Další informace o funkci 3D najdete v příručce dodané k 3D televizoru. 1 Při připojení 3D televizoru kabelem HDMI k počítači a konfiguraci televizoru postupujte podle pokynů v části Připojení televizoru k počítači (str. 112). 2 Přepínačem režimu výkonu vyberte režim STAMINA. ✍ Informace týkající se režimu výkonu naleznete v části Volba režimu výkonu (str. 121). 3 Klávesami Fn+F7 změňte výstup zobrazení na externím monitoru. 4 Klikněte na tlačítko Start, Všechny programy, CyberLink PowerDVD BD a CyberLink PowerDVD BD. 5 Klikněte na symbol v pravém spodním rohu okna PowerDVD BD, povolte funkci 3D a klikněte na Auto Detect.