Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Přizpůsobení

Přizpůsobení počítače VAIO > n120 N Přizpůsobení počítače VAIO Tato část stručně popisuje, jak změnit hlavní nastavení vašeho počítače VAIO. Kromě jiného se naučíte, jak používat a upravovat vzhled softwaru Sony a pomocných programů. ❑ Volba režimu výkonu (str. 121) ❑ Nastavení hesla (str. 123) ❑ Používání Intel(R) VT (str. 129) ❑ Používání programu VAIO Control Center (str. 130) ❑ Používání systému Řízení napájení VAIO (str. 131) ❑ Změna jazyka zobrazení (str. 132) ❑ Ochrana dat před neoprávněným použitím (str. 133) ❑ Ochrana pevného disku (str. 135)

Přizpůsobení počítače VAIO > Volba režimu výkonu n121 N Volba režimu výkonu Váš počítač je vybaven přepínačem režimu výkonu, který slouží ke změně režimu výkonu bez restartování počítače. Nyní lze vybrat jeden z režimů výkonu: režim STAMINA pro nižší spotřebu energie nebo SPEED pro vyšší výkon. ! Pokud se používá některá softwarová aplikace, která počítači brání ve změně režimu výkonu, při volbě jiného režimu přepínačem režimu výkonu se režim výkonu nemusí změnit. V takovém případě aplikaci ukončete. Vybraný režim se aktivuje automaticky. Při změně režimu výkonu bez ukončení aplikace může dojít ke ztrátě neuložených dat.