Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Přizpůsobení

Přizpůsobení počítače VAIO > Nastavení hesla n128 N Odstranění hesla systému Windows 1 Klikněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely. 2 Klikněte na Uživatelské účty a zabezpečení rodiny nebo Uživatelské účty. 3 Klikněte na Uživatelské účty. 4 Klikněte na tlačítko Odebrat heslo. 5 Do pole Aktuální heslo zadejte aktuální heslo, které chcete odebrat. 6 Klikněte na tlačítko Odebrat heslo.

Přizpůsobení počítače VAIO > Používání Intel(R) VT n129 N Používání Intel(R) VT Intel(R) Virtualization Technology (VT) umožňuje používat ke zvýšení výkonu počítače software pro virtualizaci hardwaru. ! Technologie Intel VT nemusí být dostupná, závisí na procesoru nainstalovaném v počítači. O informace týkající se virtualizace a použití softwaru pro virtualizaci hardwaru požádejte výrobce softwaru. Aktivace Intel VT 1 Zapněte počítač a opakovaně tiskněte klávesu F2, dokud nezmizí logo VAIO. Počítač zobrazí obrazovku nastavení systému BIOS. Pokud se obrazovka neobjeví, restartujte počítače a akci zopakujte. 2 Klávesou < nebo , vyberte možnost Advanced. 3 Klávesami M nebo m vyberte Intel(R) Virtualization Technology nebo Intel(R) VT, stiskněte klávesu Enter, vyberte Enabled a stiskněte klávesu Enter. ! Pokud není na obrazovce nastavení systému BIOS zobrazena karta Advanced nebo nelze vybrat položku Intel(R) Virtualization Technology, funkce Intel VT není na počítači dostupná. 4 Klávesou < nebo , vyberte možnost Exit, vyberte možnost Exit Setup a stiskněte klávesu Enter. Po zobrazení výzvy k potvrzení stiskněte klávesu Enter.