Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Přizpůsobení

Přizpůsobení počítače VAIO > Používání programu VAIO Control Center n130 N Používání programu VAIO Control Center Pomocný program VAIO Control Center umožňuje přístup k informacím o systému a zadávání preferencí pro chování systému. Práce s programem VAIO Control Center 1 Klikněte na tlačítko Start, Všechny programy a VAIO Control Center. 2 Vyberte požadovanou položku a změňte nastavení. 3 Po dokončení klikněte na tlačítko OK. Nastavení požadované položky je změněno. ✍ Další informace o každé možnosti naleznete v souboru nápovědy přiloženém k VAIO Control Center. Pokud okno VAIO Control Center otevřete jako uživatel se standardním oprávněním, některé z ovládacích položek nebudou viditelné.

Přizpůsobení počítače VAIO > Používání systému Řízení napájení VAIO n131 N Používání systému Řízení napájení VAIO Systém řízení spotřeby pomáhá nastavit schémata napájení počítače při napájení ze sítě nebo z akumulátoru tak, aby odpovídaly vašim požadavkům na spotřebu. Funkce Řízení napájení VAIO (VAIO Power Management) jsou přidány do okna Možnosti napájení systému Windows. Tato aplikace umožňuje vylepšit funkce řízení spotřeby systému Windows pro lepší provoz počítače a delší výdrž akumulátoru. Výběr schématu napájení Při spuštění počítače zobrazí systém na hlavním panelu ikonu stavu napájení. Tato ikona označuje, jaký typ zdroje energie je právě využíván. Chcete-li zobrazit okno s aktuálním stavem napájení, klikněte na tuto ikonu. Jak vybrat schéma napájení 1 Pravým tlačítkem klikněte na ikonu stavu napájení na hlavním panelu a vyberte Možnosti napájení. 2 Vyberte požadované schéma napájení. Změna nastavení schématu napájení 1 Vpravo od požadovaného schématu napájení v okně Možnosti napájení klikněte na Změnit nastavení schématu. Podle potřeby změňte režim spánku a nastavení zobrazení. 2 Pokud chcete změnit upřesňující nastavení, klikněte na Změnit pokročilé nastavení napájení a přejděte na krok 3. Jinak klikněte na Uložit změny. 3 Klikněte na kartu Řízení napájení VAIO (VAIO Power Management). Změňte nastavení každé položky. 4 Klikněte na tlačítko OK.