Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Bezpečnostní informace n144 N Bezpečnostní informace Počítač ❑ ❑ ❑ ❑ Počítač používejte na pevné stabilní ploše. Nedoporučujeme používání počítače na klíně. Teplota jeho spodní části se může během běžného provozu zvýšit a v průběhu práce vyvolat nepohodu nebo popáleniny. Používejte pouze periferní zařízení a kabely rozhraní uvedené v technických údajích. Malé součástky, jakými jsou například média a adaptéry „Memory Stick“ ukládejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí spolknutí média. Zdroj napájení ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sít’ový adaptér neponechávejte v kontaktu s pokožkou. Pokud je adaptér horký a způsobuje nepohodu, dejte jej pryč od těla. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty, jinak by mohlo dojít k požáru. Při odpojování přidržujte napájecí kabel za vidlici. Nikdy netahejte za samotný kabel. Nebudete-li počítač delší dobu používat, odpojte jej od sít’ové zásuvky. Pokud sít’ový adaptér nepoužíváte, odpojte jej ze sít’ové zásuvky. Sít’ová zásuvka musí být snadno přístupná.

Bezpečnostní zásady > Bezpečnostní informace n145 N Akumulátor ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Akumulátory nevystavujte teplotám nad 60 °C, například na přímém slunečním záření nebo v autě zaparkovaném na slunci. V zájmu zachování vlastní bezpečnosti používejte pouze pouze originální akumulátory a sít’ové adaptéry Sony, které odpovídají standardu kontroly kvality, a dodávané společností Sony k počítačům VAIO. Některé počítače VAIO pracují pouze s originálními akumulátory Sony. Akumulátor uchovávejte mimo dosah všech zdrojů tepla. Akumulátor udržujte v suchu. Akumulátor neotevírejte ani nezkoušejte demontovat. Akumulátor nevystavujte mechanickým nárazům, způsobeným např. pádem na tvrdou plochu. Nebudete-li počítač delší dobu používat, vyjměte z počítače akumulátor, abyste zabránili jeho poškození. Pokud jste akumulátor delší dobu nepoužívali, jeho zbývající kapacita může být nízká. To je normální a nejedná se o poruchu. Akumulátor se postupně vybíjí, i když se nepoužívá. K počítači připojte sít’ový adaptér a před dalším používání akumulátor nabijte. Sluchátka ❑ ❑ Bezpečnost silničního provozu – Sluchátka nepoužívejte při řízení automobilu, při jízdě na kole ani při řízení jakéhokoli motorového vozidla. Takové jednání je v některých oblastech nezákonné. Poslech hlasité hudby může rovněž znamenat nebezpečí při chůzi, zejména na přechodech pro chodce. Ochrana před poškozením sluchu – Při nošení sluchátek nepoužívejte příliš vysokou hlasitost. Odborníci na sluch varují před nepřetržitým a příliš dlouhým poslechem hlasitého zvuku. Začne-li vám zvonit v uších, snižte hlasitost nebo přestaňte sluchátka používat.