Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Bezpečnostní zásady >

Bezpečnostní zásady > Manipulace s médii „Memory Stick“ n154 N Manipulace s médii „Memory Stick“ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Konektoru „Memory Stick“ se nedotýkejte prsty nebo kovovými předměty. Používejte pouze štítky dodávané s médiem „Memory Stick“. Média „Memory Stick“ neohýbejte, nepouštějte ani je nevystavujte nárazům. Média „Memory Stick“ nerozebírejte ani neupravujte. Médium „Memory Stick“ ponechte v suchu. Média „Memory Stick“ nepokládejte na místa vystavená: ❑ statické elektřině, ❑ rušení, ❑ extrémně vysokým teplotám, například v automobilu zaparkovaném na slunci, ❑ přímému slunečnímu záření, ❑ vysoké vlhkosti, ❑ korozivním látkám. Používejte úložná pouzdra dodávaná s médii „Memory Stick“. Vytvářejte záložní kopie cenných dat. Pokud používáte média „Memory Stick Duo“, k popisování štítku připevněného na tato média nepoužívejte pero s jemným hrotem. Tlak působící na médium by mohl poškodit vnitřní součásti.

Bezpečnostní zásady > Manipulace s vestavěným zařízením k ukládání dat n155 N Manipulace s vestavěným zařízením k ukládání dat Data na vestavěném zařízení k ukládání dat pevný disk nebo disk s pamětí flash (SSD) jsou uložena ve vysoké hustotě a jejich načítání nebo zápis probíhá velmi rychle. Při nesprávném zacházení se však mohou snadno poškodit. Při poškození zařízení k ukládání dat nelze data obnovit. Aby ke ztrátě dat nedošlo, je třeba s počítačem zacházet opatrně. Aby nedošlo k poškození vestavěného zařízení k ukládání dat ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ S počítačem neprovádějte náhlé pohyby. Počítač udržujte v bezpečné vzdálenosti od magnetů. Počítač nepokládejte na místa, která jsou vystavena mechanickým otřesům, ani jej neumíst’ujte do nestabilní polohy. V okamžiku, kdy počítač načítá data nebo je zapisuje na pevný disk, počítač nevypínejte ani nerestartujte. Počítač nepoužívejte v místech vystavených prudkým změnám teploty. Zařízení k ukládání dat nevyjímejte z počítače.