Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Aktualizace/Zabezpečení systému n166 N Aktualizace/Zabezpečení systému Jak najdu důležité aktualizace pro svůj počítač? Nejnovější aktualizace pro svůj počítač vyhledejte a nainstalujte pomocí aplikací: Windows Update a VAIO Update. Další informace najdete v kapitole Aktualizace počítače (str. 35). Jak si mám naplánovat instalaci aktualizací Windows na svůj počítač? V počítači je předinstalován operační systém Microsoft Windows. Nejlepším způsobem ochrany počítače proti bezpečnostním rizikům (například virům), je pravidelné stahování a instalace nejnovějších aktualizací Windows. Důležité aktualizace systému Windows můžete získat takto: ! Podmínkou stahování aktualizací je připojení počítače k Internetu. 1 Klikněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely. 2 Klikněte na Systém a zabezpečení. 3 Klikněte na Centrum akcí. 4 Podle pokynů na obrazovce nastavte automatické nebo plánované aktualizace.

Řešení potíží > Obnova systému/Médium pro obnovení systému n167 N Obnova systému/Médium pro obnovení systému Jak vytvořím Médium pro obnovení systému? Médium pro obnovení systému lze vytvořit pomocí VAIO Care. Médium slouží k obnovení systému počítače do výchozího nastavení z výroby. Chcete-li vytvořit médium, spust’te program VAIO Care (str. 37) a poté klikněte na Obnova & Navrácení systému do posledního nastavení (Recovery & restore), Obnova systému (Recovery) a Vytvořit média pro obnovení systému (Create Recovery Media). ! Pokud váš počítač není vybaven vestavěnou optickou jednotkou, budete muset připojit externí optickou jednotku (není součástí dodávky). Další informace naleznete v části Průvodce k zotavení, zálohování a odstraňování potíží. Jak obnovím systém počítače do výchozího nastavení z výroby? Existují dva způsoby obnovení systému počítače: z Médium pro obnovení systému. Další informace naleznete v části Průvodce k zotavení, zálohování a odstraňování potíží. Jak znovu nainstalovat původní software a ovladače? Předinstalovaný software a ovladače lze obnovit pomocí VAIO Care. Chcete-li je obnovit, spust’te program VAIO Care (str. 37) a poté klikněte na Obnova & Navrácení systému do posledního nastavení (Recovery & restore), Obnova systému (Recovery) a Přeinstalovat aplikace a ovladače (Reinstall Applications and Drivers). Další informace najdete v souboru nápovědy přiloženém k VAIO Care.