Views
5 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Obnova systému/Médium pro obnovení systému n170 N 7 Vyberte Vlastní obnovení - Odebrat obsah obnovení (Custom recovery - Remove recovery contents). 8 Postupujte podle pokynů na obrazovce. ! Výše uvedený postup obsahuje obnovení systému. Aplikace a data, které jste přidali na zařízení k ukládání dat před odstraněním oddílu pro obnovení systému, budou ztraceny. Jakmile data k obnovení systému odstraníte, budete k jejich pozdějšímu obnovení potřebovat Médium pro obnovení systému.

Řešení potíží > Oddíl n171 N Oddíl Jak vytvořím oddíl na pevném disku? Funkce Windows umožňuje vytvořit oddíl bez obnovy systému počítače. 1 Klikněte na Start, Ovládací panely, Systém a zabezpečení a z nabídky Nástroje pro správu vyberte položku Vytvořit a formátovat oddíly na pevném disku. 2 Pokud počítač zobrazí okno Řízení uživatelských účtů, klikněte na Ano. Pokud jste k počítači právě přihlášeni jako uživatel se standardním oprávněním, můžete být vyzváni k zadání jména a hesla správce. 3 Pravým tlačítkem myši klikněte na jednotku C a vyberte příkaz Zmenšit svazek. 4 Pod položkou Zadejte velikost zmenšení (MB) uveďte velikost vytvářeného oddílu a klikněte na Zmenšit. 5 Pravým tlačítkem myši klikněte na položku Nepřiřazeno a vyberte příkaz Nový jednoduchý svazek. 6 Postupujte podle pokynů na obrazovce. ✍ Pokud použijete aplikaci Záchrana VAIO Care (VAIO Care Rescue), můžete vytvořit oddíl v průběhu obnovení. Další informace najdete v kapitole Použití funkce VAIO Care (str. 37).