Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Akumulátor n172 N Akumulátor Jak poznám stav nabíjení akumulátoru? Stav nabíjení lze zkontrolovat indikátorem nabíjení akumulátoru. Další informace najdete v kapitole Nabíjení akumulátoru (str. 27). Kdy je počítač napájen z elektrické sítě? Je-li počítač připojen pomocí sít’ového adaptéru do sít’ové zásuvky, používá napájení ze sítě i v případě, že je vložen akumulátor. Kdy mám akumulátor dobít? Akumulátor dobijte, jestliže: ❑ Napětí akumulátoru klesá a indikátory nabíjení a napájení blikají. ❑ Akumulátor se delší dobu nepoužíval. Kdy mám akumulátor vyměnit? Pokud akumulátor dosáhl konce své životnosti, zobrazí se zpráva vyzývající k jeho výměně. Úroveň nabití akumulátoru lze zkontrolovat pomocí funkce Baterie (Battery) ve VAIO Control Center. Mám si dělat starosti, když je nainstalovaný akumulátor horký? Ne, akumulátor je při napájení počítače běžně horký.

Řešení potíží > Akumulátor n173 N Může počítač při napájení z akumulátoru přejít do režimu Hibernace? Počítač může do režimu Hibernace přejít i při napájení z akumulátoru, ale některé programy a periferní zařízení mohou v přechodu bránit. Pokud používáte program, který brání systému v přechodu do režimu Hibernace, ukládejte často data, abyste je neztratili. Informace o ruční aktivaci režimu Hibernace najdete v části Používání režimu Hibernace (str. 34). Proč nelze akumulátor plně nabít? K prodloužení životnosti akumulátoru byla ve VAIO Control Center aktivována funkce péče o akumulátor. Zkontrolujte nastavení VAIO Control Center. Co udělat, jestliže se zobrazí zpráva upozorňující na nekompatibilitu nebo nesprávné vložení akumulátoru a počítač poté přejde do režimu Hibernace? ❑ ❑ Příčinou může být nesprávně nainstalovaný akumulátor. Problém vyřešíte tak, že počítač vypnete a tenkým rovným předmětem (např. sponkou na papíry) stlačíte a na tři sekundy přidržte tlačítko odpojení akumulátoru. Pokud se tímto způsobem problém nevyřeší, akumulátor vyjměte a nainstalujte jej znovu. Pokud je k počítači připojen přídavný akumulátor, počítač vypněte a přídavný akumulátor vyjměte. Pokud se tímto způsobem problém nevyřeší, stlačte a na tři sekundy přidržte tlačítko odpojení akumulátoru. Pokud problém přetrvává, vyjměte oba akumulátory a nainstalujte je znovu. Informace o instalace a vyjmutí akumulátoru naleznete v části Vložení/Vyjmutí akumulátoru (str. 22). Pokud problém přetrvává, nainstalovaný akumulátor není kompatibilní. Akumulátor vyjměte a kontaktujte autorizované servisní středisko Sony. Chcete-li vyhledat nejbližší středisko nebo agenta, přečtěte si část Vyhledání podrobností o vašem počítači VAIO (str. 5).