Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Optické disky n184 N Optické disky Proč počítač při pokusu o přečtení disku havaruje? Disk, který se počítač pokouší přečíst, může být znečištěn nebo poškozen. Použijte tento postup: 1 Stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klikněte na šipku vedle tlačítka Vypnout a příkazem Restartovat restartujte počítač. ! Při vypnutí počítače klávesami Ctrl+Alt+Delete může dojít ke ztrátě neuložených dat. 2 Vyjměte disk z optické jednotky. 3 Zjistěte, zda není znečištěný nebo poškozený. Je-li disk znečištěný, vyčistěte ho podle pokynů v části Disky (str. 146). Co udělat, pokud se neotevírá přihrádka na disk? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je počítač v normálním režimu. Stiskněte tlačítko vysunutí jednotky. Optickou jednotku ve svém počítači jste možná na obrazovce nastavení systému BIOS zakázali. Chcete-li ji povolit, postupujte podle pokynů v části Deaktivace vestavených zařízení (str. 133). Pokud tlačítko vysunutí jednotky nepracuje, klikněte na tlačítko Start a Počítač, pravým tlačítkem klikněte na ikonu optické jednotky a vyberte Vysunout. Pokud nepomůže žádná z uvedených možností, vsuňte do otvoru pro ruční vysunutí na optické jednotce tenký a rovný předmět (například sponku na papíry). Zkuste znovu spustit počítač.

Řešení potíží > Optické disky n185 N Co udělat, pokud počítač nepřehrává disk správně? ❑ ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je disk vložen do jednotky štítkem nahoru. Zkontrolujte, zda jsou podle pokynů výrobce nainstalovány nezbytné programy. Přehrávání Blu-ray Disc na připojeném externí monitoru může být přerušeno, závisí na formátu nebo datovém toku videozáznamu. Tento problém lze vyřešit snížením rozlišení. Rozlišení obrazovky změňte podle pokynů v části Proč obrazovka počítače nepřehrává video? (str. 192). Pokud je disk znečištěn nebo poškozen, počítač přestane reagovat. Použijte tento postup: 1 Stiskněte současně klávesy Ctrl+Alt+Delete, klikněte na šipku vedle tlačítka Vypnout a příkazem Restartovat restartujte počítač. ❑ ! Při vypnutí počítače klávesami Ctrl+Alt+Delete může dojít ke ztrátě neuložených dat. 2 Vyjměte disk z optické jednotky. 3 Zjistěte, zda není znečištěný nebo poškozený. Je-li disk znečištěný, vyčistěte ho podle pokynů v části Disky (str. 146). Pokud přehráváte disk a neslyšíte zvuk, použijte některý z těchto kroků: ❑ Hlasitost může být stažena klávesami Fn+F2. Stiskněte je ještě jednou. ❑ Hlasitost byla možná klávesami Fn+F3 stažena na minimum. Přidržením kláves Fn+F4 nastavte dostatečnou hlasitost. ❑ Pravým tlačítkem klikněte na ikonu hlasitost na hlavním panelu a kliknutím na Otevřít směšovač hlasitosti zkontrolujte nastavení. ❑ Zkontrolujte ovládání hlasitosti ve směšovači zvuku. ❑ Pokud používáte externí reproduktory, zkontrolujte nastavení hlasitosti na reproduktorech a spojení mezi reproduktory a počítačem.