Views
5 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Optické disky n186 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ověřte si, zda je nainstalován správný software ovladače. Použijte tento postup: 1 Klikněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely. 2 Klikněte na Systém a zabezpečení. 3 Klikněte na tlačítko Systém. 4 Klikněte na Správce zařízení v levém podokně. Počítač zobrazí okno Správce zařízení se seznamem hardwarových zařízení. Pokud je u uvedeného zařízení znak „X“ nebo vykřičník, je možná nutné zařízení povolit nebo znovu nainstalovat software ovladače. 5 Dvojím kliknutím na jednotku optického disku otevřete seznam optických jednotek vašeho počítače. 6 Dvakrát klikněte na požadovanou jednotku. Software ovladače můžete potvrdit, když vyberete kartu Ovladač a kliknete na možnost Podrobnosti o ovladači. 7 Kliknutím na tlačítko OK zavřete okno. Zkontrolujte, zda na disku není přilepen samolepící štítek. Samolepící štítky se mohou z disku v jednotce uvolnit a poškodit ji nebo zhoršit její funkci. Pokud počítač zobrazí upozornění na kód regionu, disk může být s optickou jednotkou nekompatibilní. Na obalu disku zkontrolujte kompatibilitu kódu regionu s optickou jednotkou. Pokud si na počítači všimnete kondenzace, nejméně hodinu jej nepoužívejte. Kondenzace by mohla způsobit jeho poruchu. Zkontrolujte, zda je počítač napájen ze sítě a zkuste disk znovu načíst.

Řešení potíží > Optické disky n187 N Proč nemohu na svém počítači přehrávat média Blu-ray Disc nebo proč je počítač během přehrávání těchto médií nestabilní? ❑ ❑ Ověřte si, zda vaše optická jednotka podporuje funkci zápisu na média Blu-ray Disc. Chcete-li trvale přehrávat média Blu-ray Disc opatřené ochranou proti kopírování, budete muset aktualizovat klíč AACS. Pokud se zobrazí zpráva s výzvou k aktualizaci klíče AACS, postupujte podle pokynů. ❑ ! Aktualizace klíče AACS je podmíněna připojením počítače k Internetu. Přehrávání obsahu některých médií Blu-ray Disc na vašem počítači nemusí být možné nebo se počítač může během jejich přehrávání chovat nestabilně. Chcete-li tento obsah normálně přehrát, prostřednictvím VAIO Update si stáhněte a nainstalujte nejnovější aktualizace pro software k přehrávání Blu-ray Disc. Informace týkající se použití funkce VAIO Update naleznete v části Aktualizace počítače (str. 35). Co udělat, pokud nelze zapisovat na disk CD? ❑ ❑ Ujistěte se, že jste nespustili žádnou aplikaci a nenechávejte žádné aplikace spouštět samostatně (ani spořič obrazovky). Pokud používáte disk CD-R/RW s přilepeným štítkem, nahraďte jej jiným diskem bez štítku. Při používání disku s přilepeným štítkem by mohlo dojít k chybě zápisu nebo k jinému poškození. Co udělat, pokud nelze zapisovat na disk DVD? ❑ ❑ Zkontrolujte, zda pro záznam používáte správné médium DVD. Zkontrolujte kompatibilitu formátu zapisovatelného disku DVD s optickou jednotkou. Některé značky médií DVD nebudou pracovat.