Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Optické disky n188 N Proč nelze na médium Blu-ray Disc zapisovat data? ❑ ❑ Ověřte si, zda vaše optická jednotka podporuje funkci zápisu na Blu-ray Disc. Média BD-R nejsou přepisovatelná. Nelze na ně přidávat data ani je z něj mazat. Co udělat, pokud externí optická jednotka nepracuje správně? Ověřte si, zda je externí optická jednotka připojena ke zdroji napájení a ke konektoru USB. Pokud není připojena, nemusí pracovat správně. ! Zařízení USB nelze používat, pokud jste na obrazovce nastavení systému BIOS konektory USB zakázali. Chcete-li konektory povolit, postupujte podle pokynů v části Deaktivace vestavených zařízení (str. 133). Co udělat, pokud nelze přehrávat disky? Optickou jednotku ve svém počítači jste možná na obrazovce nastavení systému BIOS zakázali. Chcete-li ji povolit, postupujte podle pokynů v části Deaktivace vestavených zařízení (str. 133).

Řešení potíží > Displej n189 N Displej Proč je obrazovka počítače náhle prázdná? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Obrazovka počítače může zhasnout, pokud počítač nemá napájení nebo přešel do režimu snížené spotřeby (Spánek nebo Hibernace). Pokud je počítač v režimu spánku LCD (Video), stiskem libovolné klávesy jej přepněte zpět do normálního režimu. Další informace najdete v kapitole Používání režimů snížené spotřeby (str. 32). Zkontrolujte, zda je počítač řádně připojen ke zdroji napájení, zda je zapnut a zda indikátor napájení svítí. Je-li počítač napájen z akumulátoru, zkontrolujte, zda je akumulátor správně vložen a nabit. Další informace najdete v kapitole Používání akumulátoru (str. 22). Pokud je výstup zobrazení nasměrován na externí monitor, stiskněte klávesy Fn+F7. Další informace najdete v kapitole Klávesové zkratky a funkce s klávesou Fn (str. 39). V průběhu volby výkonu obrazovka počítače ztmavne a dočasně se na ní může objevit šum nebo blikání. To je normální a nejedná se o poruchu.