Views
5 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Řešení potíží >

Řešení potíží > Tisk n194 N Tisk Co udělat, pokud nelze vytisknout dokument? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zkontrolujte, zda je tiskárna zapnuta a zda je kabel tiskárny řádně zapojen do konektorů tiskárny a počítače. Zkontrolujte, zda je tiskárna kompatibilní s operačním systémem Windows nainstalovaným v počítači. Možná bude nutné nejprve nainstalovat software ovladače tiskárny. Další informace najdete v příručce dodané s tiskárnou. Pokud po návratu počítače z režimu snížené spotřeby (Spánek nebo Hibernace) tiskárna nefunguje, restartujte počítač. Pokud tiskárna disponuje funkcemi obousměrné komunikace, můžete tisk umožnit, když tyto funkce na počítači zrušíte. Použijte tento postup: 1 Klikněte na Start a na Zařízení a tiskárny. 2 Pravým tlačítkem myši klikněte na ikonu tiskárny a vyberte možnost Vlastnosti. 3 Klikněte na kartu Porty. 4 Kliknutím zrušte zaškrtnutí políčka Povolit obousměrnou komunikaci. 5 Klikněte na tlačítko OK. Tak se vypne funkce obousměrné komunikace tiskárny, například přenos dat, monitorování stavu a vzdálený panel. Je-li tiskárna připojena k volitelnému replikátoru portů, zkontrolujte, zda je replikátor připojen k sít’ovému napájení. Pokud jste na obrazovce nastavení systému BIOS zakázali konektory USB, nelze použít tiskárnu připojenou k jednomu z těchto portů. Chcete-li konektory povolit, postupujte podle pokynů v části Deaktivace vestavených zařízení (str. 133).

Řešení potíží > Mikrofon n195 N Mikrofon Co udělat, pokud nepracuje mikrofon? ❑ ❑ Počítač není vybaven vstupem k připojení mikrofonu. Externí mikrofon nelze použít. Vstupní zvukové zařízení nemusí být správně nakonfigurováno. Chcete-li jej nakonfigurovat, použijte tento postup: 1 Ukončete všechny spuštěné programy. 2 Klikněte na tlačítko Start a vyberte příkaz Ovládací panely. 3 Klikněte na Hardware a zvuk. 4 V nabídce Zvuk klikněte na položku Spravovat zvuková zařízení. 5 Na kartě Záznam vyberte požadované zařízení zvukového vstupu a klikněte na Nastavit výchozí. Jak zabránit zpětné vazbě mikrofonu? Ke vzniku zpětné vazby mikrofonu dochází, pokud mikrofon přijímá zvuk z výstupního zvukového zařízení, např. z reproduktoru. Jak tomuto problému zabránit: ❑ Mikrofon ponechte dál od výstupního zvukového zařízení. ❑ Stáhněte hlasitost reproduktorů a mikrofonu.