Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Používání akumulátoru n 22 N Používání akumulátoru Akumulátor, který jej již nainstalován v počítači, není v době dodání zcela nabitý. ! Počítač nepoužívejte bez nainstalovaného akumulátoru, protože by mohlo dojít k poruše počítače. Vložení/Vyjmutí akumulátoru ✍ Aby se akumulátor nainstalovaný v počítači odlišil od přídavného akumulátoru (který se dodává pouze k vybraným modelům), bude se v této příručce označovat jako primární. Podrobnosti týkající se připojení a nabíjení přídavného akumulátoru naleznete v příručce dodané s tímto akumulátorem. Vložení akumulátoru 1 Vypněte počítač, zavřete víko LCD monitoru a odpojte sít’ový adaptér (pokud je připojen). 2 Odšroubujte oba šrouby (1), spodní kryt vysuňte ve směru šipky (2) a vyndejte ho. ! Dbejte na to, abyste šrouby neztratili. Dávejte pozor, abyste se nedotýkali vodičů a výstupků uvnitř spodního krytu.

Začínáme > Používání akumulátoru n 23 N 3 Akumulátor zasuňte ve směru šipky do určeného prostoru. 4 Akumulátor zastrčte dovnitř prostoru, dokud neuslyšíte zacvaknutí západky (3).