Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Začínáme >

Začínáme > Používání akumulátoru n 24 N 5 Nasaďte nazpět kryt. Ujistěte se, zda jsou všechny zobáčky na krytu zasunuty na svých místech a zatlačte kryt ve směru šipky. 6 Vložte nazpět vyjmuté štouby a utáhněte je. Vyjmutí akumulátoru ! Při vyjmutí akumulátoru ze zapnutého počítače, který není připojen k sít’ovému adaptéru, dojde ke ztrátě všech neuložených dat. 1 Vypněte počítač, zavřete víko LCD monitoru a odpojte sít’ový adaptér (pokud je připojen). 2 Odšroubujte oba šrouby (1), spodní kryt vysuňte ve směru šipky (2) a vyndejte ho. ! Dbejte na to, abyste šrouby neztratili.

Začínáme > Používání akumulátoru n 25 N 3 Západku přidržte a vytáhněte ve směru šipky (3) a celý akumulátor vytáhněte ve směru šipky (4). 4 Akumulátor vysuňte ven z počítače ve směru šipky.