Views
2 weeks ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání optické jednotky n 48 N 3 Disk umístěte do středu zásuvky štítkem nahoru a jemně jej zatlačte tak, aby zaklapl na místo. ! Přihrádku nevystavujte tlaku. Při vkládání/vyjímání disku do zásuvky a z ní spodek přihrádky přidržujte. 4 Lehce na zásuvku zatlačte. ! Pokud se počítač nachází v režimu snížené spotřeby (Spánek nebo Hibernace), optický disk nevyjímejte. Před vyjmutím disku nezapomeňte počítač vrátit do normálního režimu. Optické disky nelze používat, pokud jste na obrazovce nastavení systému BIOS optickou jednotku zakázali. Chcete-li jednotku povolit, postupujte podle pokynů v části Deaktivace vestavených zařízení (str. 133).

Práce s počítačem VAIO > Používání optické jednotky n 49 N Podporované disky Počítač přehrává i zapisuje média CD, DVD a Blu-ray Disc , záleží na modelu, který jste zakoupili. V níže uvedené tabulce se dozvíte, jaké typy médií jednotlivé optické jednotky podporují. Jednotka DVD SuperMulti Drive Jednotka Blu-ray Disc s DVD SuperMulti Drive CD-ROM CD-R/RW DVD-ROM DVD-R/RW DVD+R/RW DVD+R DL (Double Layer) DVD-R DL (Dual Layer) PZ: lze přehrávat i zapisovat P: lze přehrávat; zápis není možný –: ani přehrávání, ani záznam DVD- BD-ROM BD-R/RE *3 RAM *1 *2 P PZ *5 P PZ PZ PZ PZ PZ – – P PZ *5 P PZ PZ PZ PZ PZ P PZ *4 Jednotka P PZ *5 P PZ PZ PZ PZ PZ P P Blu-ray Disc ROM s DVD SuperMulti Drive *1 Jednotka DVD SuperMulti Drive v počítači nepodporuje kazety DVD-RAM. Používejte disky bez kazet nebo disky s vyjímatelnou kazetou. *2 Zápis dat na jednostranné disky DVD-RAM (2,6 GB) kompatibilní s normou DVD-RAM verze 1.0 není podporován. Disky DVD-RAM verze 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0 nejsou podporovány. *3 Jednotka Blu-ray Disc v počítači nepodporuje disky BD-RE ve formátu verze 1.0 a média Blu-ray Disc s kazetou. *4 Podporuje zápis dat na disky BD-R Part1 verze 1.1/1.2/1.3 (jednovrstvé disky s kapacitou 25 GB, dvouvrstvé disky s kapacitou 50 GB) a disky BD-RE Part1 verze 2.1 (jednovrstvé disky s kapacitou 25 GB, dvouvrstvé disky s kapacitou 50 GB). *5 Zápis dat na disky Ultra Speed CD-RW není podporován.