Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání jiných modulů/pamět’ových karet n 64 N Vyjmutí pamět’ové karty SD 1 Najděte patici pro pamět’ovou kartu SD. 2 Ověřte, zda indikátor přístupu k médiím nesvítí. 3 Pamět’ovou kartu SD zatlačte směrem do počítače a uvolněte. Pamět’ová karta SD se vysune. 4 Vytáhněte ji z patice.

Práce s počítačem VAIO > Používání jiných modulů/pamět’ových karet n 65 N Poznámky k používání pamět’ových karet Všeobecné poznámky týkající se používání pamět’ových karet ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Ujistěte se, že používáte pamět’ové karty, které jsou kompatibilní se standardy podporovanými vaším počítačem. Při instalaci do patice uchopte pamět’ovou kartu tak, aby šipka směřovala správným směrem. Vyvarujte se poškození počítače nebo pamět’ové karty – pokud nelze pamět’ovou kartu do patice zasunout lehce, nepoužívejte nadměrnou sílu. Při vkládání a vyjímání pamět’ové karty z patice postupujte opatrně. Nesnažte se ho vkládat nebo vyjímat silou. Pokud indikátor přístupu k médiím svítí, pamět’ovou kartu nevyjímejte. Pokud to uděláte, může dojít ke ztrátě dat. Do patice pro pamět’ovou kartu se nepokoušejte vložit pamět’ovou kartu nebo adaptér jiného typu. Vyjmutí nekompatibilní pamět’ové karty (nebo adaptéru pamět’ových karet) z patice může být obtížné a může dojít k poškození počítače. Do patice nevkládejte více než jednu pamět’ovou kartu. Při nesprávném vložení média může dojít k poškození počítače a média. Poznámky týkající se pamět’ových karet SD ❑ Váš počítač byl vyzkoušen a je kompatibilní pouze s nejrozšířenějšími pamět’ovými kartami dostupnými od září 2010. Všechny pamět’ové karty však nemají zaručenou kompatibilitu. ❑ Váš počítač byl vyzkoušen a je kompatibilní s pamět’ovými kartami SD (až 2 GB), SDHC (až 32 GB) a SDXC (až 64 GB).