Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání sítě Internet n 66 N Používání sítě Internet Před použitím sítě Internet musíte uzavřít smlouvu s poskytovatelem služeb Internetu (ISP) a nastavit zařízení potřebná k připojení vašeho počítače do Internetu. Váš poskytovatel služeb Internetu (ISP) může nabízet tyto typy připojení: ❑ Optické připojení (FTTH) ❑ Digitální účastnická linka (DSL) ❑ Kabelový modem ❑ Satelitní připojení ❑ Telefonické připojení O podrobné informace o zařízeních potřebných pro přístup do sítě Internet a připojení počítače požádejte svého poskytovatele (ISP). ✍ Chcete-li počítač připojit k Internetu pomocí bezdrátového připojení LAN, musíte nastavit bezdrátovou sít’ LAN. Další informace najdete v kapitole Používání bezdrátové sítě LAN (str. 69). ! Při připojení počítače k Internetu nezapomeňte podniknout odpovídající zabezpečení před útoky ze sítě. Vzhledem ke smlouvě uzavřené s poskytovatelem připojení budete možná potřebovat externí modem (např. telefonní modem USB), modem DSL nebo kabelový modem umožňující připojení vašeho počítače k internetu. Podrobnosti týkající se připojení a konfigurace modemu naleznete v příručce dodané s modemem.

Práce s počítačem VAIO > Používání sítě (LAN) n 67 N Používání sítě (LAN) Tento počítač lze prostřednictvím kabelu LAN připojit k sítím typu 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T. Jeden konec kabelu LAN (není součástí dodávky) zapojte do sít’ového konektoru LAN v počítači nebo ve volitelném replikátoru portů a druhý konec do sítě. O podrobné informace o nastavení a zařízeních potřebných pro připojení k síti požádejte správce sítě. ! Pokud je počítač připojen k volitelnému replikátoru portů, sít’ový konektor LAN v počítači nebude přístupný. Přístup k sítím LAN není možný, pokud jste na obrazovce nastavení systému BIOS konektor LAN zakázali. Chcete-li konektor povolit, postupujte podle pokynů v části Deaktivace vestavených zařízení (str. 133). ✍ Počítač lze připojit k libovolné síti beze změny výchozího nastavení.