Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání sítě (LAN) n 68 N ! Do sít’ového konektoru (LAN) na počítači nezapojujte telefonní kabel. Pokud do sít’ového konektoru LAN zapojíte dále uvedené telefonní linky, vysoký elektrický proud přicházející do konektoru může způsobit poškození, přehřátí nebo vznícení. - Domácí telefony (interkom) nebo pracovní telefonní linky (pobočkové ústředny) - Veřejné telefonní linky - Pobočkové telefonní ústředny (PBX)

Práce s počítačem VAIO > Používání bezdrátové sítě LAN n 69 N Používání bezdrátové sítě LAN Bezdrátová sít’ LAN (WLAN) umožňuje připojení počítače k síti prostřednictvím bezdrátového připojení. Funkce WLAN využívá standard IEEE 802.11a/b/g/n, který popisuje použitou technologii. Informace o konfiguraci svého počítače naleznete ve specifikacích. ! Přístup k bezdrátovým sítím není možný, pokud jste na obrazovce nastavení systému BIOS bezdrátovou funkci LAN zakázali. Chcete-li funkci povolit, postupujte podle pokynů v části Deaktivace vestavených zařízení (str. 133). Standard WLAN Kmitočtové pásmo Poznámky IEEE 802.11a 5 GHz K dispozici pouze u modelů splňujících podmínky standardu IEEE 802.11a/b/g/n. IEEE 802.11b/g 2,4 GHz Standard IEEE 802.11g umožňuje komunikaci s vyšší rychlostí než standard IEEE 802.11b. IEEE 802.11n 5 GHz/2,4 GHz U modelů kompatibilních se standardem IEEE 802.11b/g/n lze použít pouze pásmo 2,4 GHz.