Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Tchèque

Práce s počítačem

Práce s počítačem VAIO > Používání bezdrátové sítě LAN n 72 N Zahájení komunikace v bezdrátových sítích LAN Nejprve je nutno vytvořit bezdrátové spojení mezi vaším počítačem a přístupovým bodem (není součástí dodávky). Další informace naleznete v části Nápověda a podpora pro systém Windows. ! Podrobnosti o volbě kanálu používaného přístupovým bodem najdete v příručce k přístupovému bodu. Jak zahájit komunikaci v bezdrátových sítích LAN 1 Zkontrolujte, zda je nastaven přístupový bod. Další informace najdete v příručce dodané s přístupovým bodem. 2 Zapněte přepínač bezdrátové komunikace WIRELESS. 3 Klikněte na ikonu VAIO Smart Network na hlavním panelu. 4 Kliknutím na tlačítko vedle Wireless LAN jej v okně VAIO Smart Network přepněte na On. Ujistěte se, že je indikátor WIRELESS rozsvícen. ! Komunikace v bezdrátových sítích LAN využívající pásmo 5 GHz, a dostupná pouze u vybraných modelů, je ve výchozím nastavení vypnuta. Chcete-li aktivovat komunikaci v pásmu 5 GHz, musíte z rozbalovacího seznamu na kartě Nastavení bezdrátové sítě LAN (Wireless LAN Settings) v okně nastavení VAIO Smart Network zvolit pásmo 5 GHz nebo obě pásma 2,4 GHz a 5 GHz. 5 Klikněte na nebo na hlavním panelu. 6 Vyberte požadovaný přístupový bod a klikněte na Připojit.

Práce s počítačem VAIO > Používání bezdrátové sítě LAN n 73 N Zastavení komunikace v bezdrátových sítích LAN Zastavení komunikace v bezdrátové síti LAN Kliknutím na tlačítko vedle Wireless LAN jej v okně VAIO Smart Network přepněte na Off. ! Vypnutí funkce bezdrátové sítě LAN během přístupu ke vzdáleným dokumentům, souborům nebo prostředkům může způsobit ztrátu dat.