Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Documents de garantie Russe

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Documents de garantie Russe

Лазер туралы

Лазер туралы ескерту Компьютердің оптикалық дискіенгізгісі CLASS 1 LASER PRODUCT ретінде топталған жəне IEC/EN 60825-1 лазерлік өнімдердің қауіпсіздік стандартына сай келеді. Ескерту – бұл жабдықты жөндеу мен оған техникалық қызмет көрсетуді тек Sony компаниясы рұқсат еткен техникалық мамандар орындауы керек. Дұрыс пайдаланбау жəне жөндемеу қауіп төндіруі мүмкін. Ескерту – мұнда көрсетілгеннен басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе процедураларды орындау қауіпті радиация əсеріне əкелуі мүмкін. Біріктірілген оптикалық дискіенгізгісі үшін Ескерту – Class 3B ішінде ашық болғанда көрінетін жəне көрінбейтін лазер радиациясы бар. Сəуленің тікелей түсуін болдырмаңыз. - Ең көп қуат: 390μВт ( λ650нм), 563μВт ( λ780нм), 39μВт ( λ405нм) - Сəуленің таралуы: 0,6 ( λ650нм), 0,45 ( λ780нм), 0,85 ( λ405нм) - Импульс ені: үздіксіз толқын DVD SuperMulti дискіенгізгісі бар VPCSA жəне VPCSB сериялары үшін Бұл модельдер CLASS 1 LASER PRODUCTS ретінде топтастырылған жəне IEC/EN 60825-1(2007) лазерлік өнімдердің қауіпсіздік стандартына сай келеді. Ескерту – Class 3B ішінде ашық болғанда көрінетін жəне көрінбейтін лазер радиациясы бар. Сəуленің тікелей түсуін болдырмаңыз. - Ең көп қуат: 390μВт ( λ650нм), 563μВт ( λ780нм), 39μВт ( λ405нм) - Сəуленің таралуы: 0,6 ( λ650нм), 0,45 ( λ780нм), 0,85 ( λ405нм) - Импульс ені: үздіксіз толқын Ескерту – бұл жабдықты жөндеу мен оған техникалық қызмет көрсетуді тек Sony компаниясы рұқсат еткен техникалық мамандар орындауы керек. Дұрыс жөндемеу жəне пайдаланбау қауіп төндіруі мүмкін. Ескерту – мұнда көрсетілгеннен басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе процедураларды орындау қауіпті радиация əсеріне əкелуі мүмкін. CLASS 1 белгісі ноутбуктың астында, модель нөмірінің жанында орналасқан. 48

Қауіпсіздік / ережелер нұсқаулығы CLASS 3B ескерту жапсырмасы оптикалық дискжетектің төменгі жағында орналасқан. KZ VGP-WMS30 сымсыз тінтуірі бар VAIO компьютерлері үшін Бұл тінтуір CLASS 1 LASER PRODUCT ретінде топтастырылған жəне IEC/EN 60825-1(2007) лазерлік өнімдердің қауіпсіздік стандартына сай келеді. Ескерту – бұл жабдықты жөндеу мен оған техникалық қызмет көрсетуді тек Sony компаниясы рұқсат еткен техникалық мамандар орындауы керек. Дұрыс жөндемеу жəне пайдаланбау қауіп төндіруі мүмкін. Ескерту – мұнда көрсетілгеннен басқа басқару элементтерін, реттеулерді пайдалану немесе процедураларды орындау қауіпті радиация əсеріне əкелуі мүмкін. Жабдықтың астынан мына жапсырманы табасыз. 49