Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > n100 N Używanie urządzeń peryferyjnych Funkcjonalność komputera VAIO można rozszerzyć przy użyciu różnych złączy w komputerze. ❑ Podłączanie replikatora portów (strona 101) ❑ Podłączanie głośników zewnętrznych lub słuchawek (strona 108) ❑ Podłączanie zewnętrznego monitora (strona 109) ❑ Wybór trybu ekranu (strona 116) ❑ Używanie funkcji obsługi kilku monitorów (strona 117) ❑ Podłączanie urządzeń USB (strona 119)

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie replikatora portów n101 N Podłączanie replikatora portów Podłączenie opcjonalnego replikatora portów umożliwi przyłączanie do komputera takich urządzeń peryferyjnych jak drukarka i monitor zewnętrzny. Umiejscowienie złączy w replikatorze portów A Wskaźnik DC IN Świeci, gdy replikator portów jest zasilany. B Złącze DC IN (strona 102) C Porty USB *1 (strona 119) D Porty LAN *2 (strona 68) E Złącze wyjściowe HDMI (strona 113) F Złącze MONITOR (strona 110) G Gniazdo zabezpieczeń *1 Zgodny ze standardem USB 2.0. *2 Replikator portów jest zaopatrzony w naklejki ochronne na wszystkich złączach LAN. Do złącza LAN można podłączyć kabel sieciowy 10BASE-T, 100BASE-TX lub 1000BASE-T. Użycie niewłaściwego kabla, na przykład kabla telefonicznego, może spowodować przeciążenie obwodów elektrycznych, a w rezultacie doprowadzić do awarii, przegrzania lub zapłonu złącza LAN. ! Kiedy do komputera jest podłączony replikator portów, następujące porty nie są dostępne. - Złącze wyjściowe HDMI w komputerze - Złącze MONITOR w komputerze - Złącze LAN w komputerze Nie jest możliwe jednoczesne używanie złącza MONITOR i złącza wyjściowego HDMI w replikatorze portów.