Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie replikatora portów n102 N Przyłączanie komputera do replikatora portów ! Przed przyłączeniem komputera do replikatora portów należy zainstalować akumulator(y). Jak przyłączyć komputer do replikatora portów ! Jeśli z replikatorem portów został dostarczony zasilacz, należy podłączyć go do replikatora i do źródła zasilania. W przeciwnym razie należy użyć zasilacza sieciowego dostarczonego z komputerem. Aby zapobiec utracie niezapisanych danych, należy wyłączyć komputer przed przyłączeniem go do replikatora portów. Nie należy przenosić komputera, gdy jest podłączony do replikatora portów. Może to spowodować odłączenie replikatora portów i uszkodzenie obydwu urządzeń. Kiedy do komputera jest podłączony replikator portów, złącze monitora, złącze wyjściowe HDMI i port LAN w komputerze są niedostępne. Do połączeń należy używać złącza MONITOR, złącza wyjściowego HDMI albo portu LAN w replikatorze portów. 1 Wyłącz komputer, zamknij pokrywę ekranu LCD i odłącz zasilacz sieciowy oraz wszystkie urządzenia peryferyjne. 2 Włóż wtyczkę kabla zasilającego (1) do zasilacza sieciowego (2), a drugą do gniazdka sieciowego. 3 Podłącz kabel zasilacza sieciowego (2) do złącza DC IN (3) w replikatorze portów.

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie replikatora portów n103 N 4 Zdemontuj pokrywę złącza replikatora portów z dolnej ścianki komputera. ! Demontaż pokrywy złącza replikatora portów może okazać się trudny, ponieważ jest ona ciasno osadzona w komputerze. Nie należy wywierać nadmiernego nacisku podczas demontażu pokrywy, aby nie uszkodzić komputera i pokrywy złącza replikatora portów. Zdjętą pokrywę złącza replikatora portów należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.