Views
9 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie replikatora portów n104 N 5 Ustaw tylne, dolne narożniki komputera w jednej linii z prowadnicami na replikatora portów. ✍ Jeśli do komputera jest podłączony opcjonalny akumulator dodatkowy, przesuń zatrzask (1) w kierunku wskazanym strzałką, aby unieść złącze (2) na replikatorze portów i podłączyć je do komputera.

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie replikatora portów n105 N ! Zatrzask (1) należy przesunąć do oporu. W przeciwnym razie złącze (2) nie zostanie zablokowane w prawidłowym położeniu, a komputer nie będzie poprawnie przyłączony do replikatora portów. Jeśli akumulator dodatkowy nie jest podłączony do komputera, przesuń zatrzask (1) w kierunku przeciwnym do wskazanego strzałką, aby opuścić unieść złącze (2). Nie należy podłączać komputera, kiedy złącze (2) jest uniesione, ponieważ może to spowodować uszkodzenie złączy. 6 Delikatnie dociśnij komputer, aż usłyszysz kliknięcie. 7 Otwórz pokrywę wyświetlacza LCD i włącz komputer.