Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie głośników zewnętrznych lub słuchawek n108 N Podłączanie głośników zewnętrznych lub słuchawek Do komputera można podłączyć zewnętrzne urządzenia dźwiękowe (do nabycia osobno), takie jak głośniki lub słuchawki. Jak podłączyć zewnętrzne głośniki ✍ Upewnij się, że głośniki są dostosowane do pracy z komputerem. ! Zanim włączysz głośniki, zmniejsz poziom głośności. Podłącz zewnętrzne głośniki (1) do złącza słuchawek (2) i za pomocą kabla głośnikowego (3) (do nabycia osobno).

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie zewnętrznego monitora n109 N Podłączanie zewnętrznego monitora Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze. ! Odtwarzanie dysków Blu-ray na przyłączonym wyświetlaczu zewnętrznym może być przerywane, zależnie od typu lub częstotliwości próbkowania wideo. Rozwiązaniem tego problemu może być zmniejszenie rozdzielczości ekranu wyświetlacza. Aby zmienić rozdzielczość ekranu, należy wykonać czynności opisane w temacie Dlaczego na wyświetlaczu komputera nie jest odtwarzany obraz wideo? (strona 193). ✍ Jeśli odłączenie monitora zewnętrznego od opcjonalnego replikatora portów nie spowoduje automatycznej zmiany rozdzielczości wyświetlacza LCD komputera, należy zmienić bieżące ustawienia ekranu. Aby zmienić ustawienia, zobacz Wybór trybu ekranu (strona 116).