Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Używanie urządzeń

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie zewnętrznego monitora n112 N ✍ Jeśli zewnętrzny wyświetlacz komputerowy jest wyposażony w złącze wejściowe HDMI, połącz jedną końcówkę kabla HDMI do złącza HDMI w komputerze lub w replikatorze portów, a drugą do złącza wejściowego HDMI w wyświetlaczu komputerowym. Monitor TFT/DVI, należy podłączyć do złącza wyjściowego HDMI w komputerze lub w replikatorze portów przy użyciu adaptera HDMI - DVI-D. DVI-D oznacza Digital Visual Interface - Digital. Jest to typ złącza DVI, które obsługuje tylko cyfrowe sygnały wideo (bez analogowych sygnałów wideo). Zawiera 24 styków. Złącze DVI-I (Digital Visual Interface - Integrated) obsługuje cyfrowe i analogowe sygnały wideo. Zawiera 29 styków. Kabel HDMI przesyła zarówno sygnały wideo, jak i audio.

Używanie urządzeń peryferyjnych > Podłączanie zewnętrznego monitora n113 N Podłączanie telewizora do portu HDMI Do komputera można podłączyć telewizor z wejściem HDMI. Jak podłączyć telewizor do komputera ! Aby dźwięk z urządzenia podłączonego do złącza wyjściowego HDMI był słyszalny, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku. Szczegółowe instrukcje zawiera temat Jak zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku? (strona 202). 1 Podłącz kabel zasilania telewizora (1) do gniazdka sieciowego. 2 Podłącz jedną końcówkę kabla HDMI (2) do złącza wyjściowego HDMI (3) w komputerze lub w replikatorze portów, a drugą do telewizora. 3 Przełącz kanał wejściowy w telewizorze na wejście zewnętrzne. 4 Skonfiguruj telewizor. ! Jeśli używasz innego sterownika urządzenia niż dostarczony przez firmę Sony, obraz nie będzie wyświetlany, zaś dźwięk nie będzie odtwarzany. Przy aktualizacji systemu zawsze korzystaj ze sterownika urządzenia dostarczonego przez firmę Sony.