Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n126 N Jak dodać hasło startowe (hasło użytkownika) ! Przed dodaniem hasła użytkownika należy ustawić hasło komputera. 1 Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż logo VAIO zniknie. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. 2 Wpisz aktualne hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter. 3 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję Set User Password i naciśnij klawisz Enter. 4 Na ekranie wprowadzania hasła, wpisz hasło dwukrotnie i naciśnij klawisz Enter. Hasło może składać się z maksymalnie 32 znaków alfanumerycznych (w tym odstępów). 5 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter. Jak zmienić lub usunąć hasło startowe (hasło komputera) 1 Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż logo VAIO zniknie. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. 2 Wpisz aktualne hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter. 3 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję Set Machine Password i naciśnij klawisz Enter. 4 Na ekranie wprowadzania hasła wpisz aktualne hasło (jeden raz) i nowe hasło (dwa razy), a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby usunąć hasło, pozostaw pola Enter New Password i Confirm New Password puste, a następnie naciśnij klawisz Enter. 5 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ustawianie hasła n127 N Jak zmienić lub usunąć hasło startowe (hasło użytkownika) 1 Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż logo VAIO zniknie. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. 2 Wpisz hasło użytkownika, a następnie naciśnij klawisz Enter. 3 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Security i wyświetlić kartę Security, następnie wybierz opcję Set User Password i naciśnij klawisz Enter. 4 Na ekranie wprowadzania hasła wpisz aktualne hasło (jeden raz) i nowe hasło (dwa razy), a następnie naciśnij klawisz Enter. Aby usunąć hasło, pozostaw pola Enter New Password i Confirm New Password puste, a następnie naciśnij klawisz Enter. 5 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.