Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Używanie technologii Intel(R) VT n130 N Używanie technologii Intel(R) VT Intel(R) Virtualization Technology (VT) to technologia wirtualizacji sprzętu, która umożliwia zwiększenie wydajności komputera. ! Dostępność technologii Intel VT zależy od procesora zainstalowanego w komputerze. Aby uzyskać informacje na temat wirtualizacji i sposobu korzystania z oprogramowania do wirtualizacji sprzętu, skontaktuj się z producentem oprogramowania. Jak włączyć technologię Intel VT 1 Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż logo VAIO zniknie. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. 2 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Advanced. 3 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję Intel(R) Virtualization Technology lub Intel(R) VT, naciśnij klawisz Enter, wybierz opcję Enabled i naciśnij klawisz Enter. ! Jeśli oknie konfiguracji systemu BIOS nie ma karty Advanced lub jeśli nie można wybrać opcji Intel(R) Virtualization Technology, technologia Intel VT nie jest dostępna w komputerze. 4 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Używanie programu VAIO Control Center n131 N Używanie programu VAIO Control Center Aplikacja VAIO Control Center umożliwia uzyskanie dostępu do informacji o systemie, a także zdefiniowanie preferencji działania systemu. Jak używać aplikacji VAIO Control Center 1 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i VAIO Control Center. 2 Wybierz odpowiedni element sterowania i zmień ustawienia. 3 Po zakończeniu kliknij przycisk OK. Ustawienie wybranego elementu zostanie zmienione. ✍ Dodatkowe informacje o każdej z opcji znajdują się w pliku pomocy dostarczonym wraz z aplikacją VAIO Control Center. Niektóre elementy sterujące nie będą widoczne, jeśli aplikację VAIO Control Center uruchomisz jako użytkownik standardowy.