Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Używanie programu Zarządzanie energią w VAIO n132 N Używanie programu Zarządzanie energią w VAIO Zarządzanie energią pozwala skonfigurować plany zasilania do wykorzystania przy zasilaniu komputera z sieci elektrycznej lub akumulatorów, które dopasowują zużycie energii do wymagań użytkownika. Funkcja Zarządzanie energią w VAIO (VAIO Power Management) rozszerza Opcje zasilania systemu Windows. Pozwala ono rozszerzyć funkcje zarządzania energią w systemie Windows, aby zagwarantować lepsze działanie komputera i dłuższy czas pracy akumulatorów. Wybieranie planu zasilania Po uruchomieniu komputera na pasku zadań pojawi się ikona stanu zasilania. Ta ikona wskazuje aktualnie używane źródło zasilania. Kliknij tę ikonę, aby wyświetlić okno, które przedstawia stan zasilania. Jak wybrać plan zasilania 1 Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę stanu zasilania na pasku zadań i wybierz opcję Opcje zasilania. 2 Wybierz żądany plan zasilania. Jak zmienić ustawienia planu zasilania 1 Kliknij opcję Zmień ustawienia planu po prawej stronie żądanego planu zasilania w oknie Opcje zasilania. Zmień ustawienia trybu wstrzymania oraz ustawienia ekranu stosownie do potrzeb. 2 Jeśli chcesz zmienić ustawienia zaawansowane, kliknij opcję Zmień zaawansowane ustawienia zasilania i przejdź do czynności 3. W przeciwnym razie kliknij przycisk Zapisz zmiany. 3 Kliknij kartę Zarządzanie energią w VAIO (VAIO Power Management). Zmień ustawienia dla każdego elementu. 4 Kliknij przycisk OK.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Zmienianie języka wyświetlania n133 N Zmienianie języka wyświetlania W modelach komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 Ultimate lub Windows 7 Enterprise można pobrać i zainstalować żądany pakiet językowy. Zapoznaj się ze specyfikacjami komputera, aby uzyskać informacje o jego konfiguracji. ! Aby można było pobrać pakiet językowy, komputer musi być połączony z Internetem. Aby dowiedzieć się, jak podłączyć komputer do Internetu, zapoznaj się z tematem Korzystanie z Internetu (strona 67). Jak zainstalować pakiet językowy 1 Kliknij kolejno Start, Wszystkie programy i Windows Update. 2 Kliknij pozycję Opcjonalne aktualizacje: xx (liczba) są dostępne. 3 Wybierz pakiet językowy z listy. 4 Kliknij przycisk OK, aby pobrać i zainstalować wybrany pakiet językowy. Jak zmienić język wyświetlania 1 Kliknij kolejno Start, Panel sterowania i Zegar, język i region. 2 Kliknij opcję Region i język. 3 Wybierz kartę Klawiatury i języki. 4 Wybierz język wyświetlania z listy rozwijanej. 5 Kliknij przycisk OK.