Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Dostosowywanie ustawień

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ochrona danych przed dostępem osób nieuprawnionych n134 N Ochrona danych przed dostępem osób nieuprawnionych Wyłączanie urządzeń wbudowanych Za pomocą funkcji systemu BIOS można wyłączyć następujące urządzenia wbudowane oraz zablokować połączenia i komunikację z urządzeniami zewnętrznymi. ❑ USB Ports ❑ Memory Card Slot (gniazdo karty „Memory Stick Duo” oraz gniazdo karty SD) ❑ Optical Disc Drive (wbudowany) ❑ Wireless Devices (bezprzewodowa sieć LAN, WiMAX, bezprzewodowa sieć WAN oraz funkcje BLUETOOTH i GPS) ❑ LAN Device (port LAN) ✍ Urządzenia, które można wyłączać, zależą od zakupionego modelu komputera.

Dostosowywanie ustawień komputera VAIO > Ochrona danych przed dostępem osób nieuprawnionych n135 N Jak wyłączyć urządzenia wbudowane 1 Włącz komputer i naciśnij kilkakrotnie klawisz F2, aż logo VAIO zniknie. Zostanie wyświetlony ekran konfiguracji systemu BIOS. Jeśli ten ekran nie zostanie wyświetlony, uruchom ponownie komputer i spróbuj jeszcze raz. 2 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Advanced. 3 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać jedno z urządzeń wbudowanych, a następnie naciśnij klawisz Enter. 4 Naciśnij klawisz M lub m, aby wybrać opcję Disabled, a następnie naciśnij klawisz Enter. ✍ Aby włączyć urządzenie, wybierz opcję Enabled zamiast opcji Disabled. 5 Jeśli chcesz wyłączyć inne urządzenia wbudowane, powtórz czynności 4 i 5 dla każdego urządzenia. 6 Naciśnij klawisz < lub ,, aby wybrać opcję Exit, następnie wybierz opcję Exit Setup i naciśnij klawisz Enter. Po wyświetleniu okna z monitem o potwierdzenie naciśnij klawisz Enter.