Views
8 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Rozbudowa komputera VAIO

Rozbudowa komputera VAIO > Dodawanie i wyjmowanie pamięci n138 N Dodawanie i wyjmowanie pamięci Jeśli chcesz rozszerzyć możliwości komputera, możesz zwiększyć ilość pamięci, wymieniając zainstalowane moduły pamięci. Przed rozbudowaniem pamięci komputera należy przeczytać uwagi i procedury przedstawione na następnych stronach tego dokumentu. Uwagi na temat dodawania modułów pamięci ❑ ❑ ❑ ❑ Przed przystąpieniem do dodawania lub wymieniania modułów pamięci, komputer należy umieścić na płaskiej powierzchni. Zachowaj ostrożność przy wymianie modułów pamięci. Nieprawidłowa instalacja modułów pamięci może uszkodzić system. Uszkodzenie może spowodować utratę gwarancji producenta. Używaj tylko modułów pamięci zgodnych z danym komputerem. Jeśli moduł pamięci nie zostanie wykryty przez komputer lub po jego instalacji system operacyjny Windows przestanie działać stabilnie, skontaktuj się ze sprzedawcą lub producentem modułu pamięci. Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie komponentów elektronicznych. Zanim przystąpisz do wymiany modułu pamięci, upewnij się, że: ❑ ❑ ❑ Procedury opisane w tym dokumencie zakładają, że użytkownik zna ogólną terminologię dotyczącą komputerów osobistych i procedury bezpieczeństwa oraz postępuje zgodnie z przepisami dotyczącymi użycia i modyfikacji urządzeń elektronicznych. Przed zdjęciem jakichkolwiek pokryw lub paneli komputera, należy go wyłączyć i odłączyć od źródeł zasilania (akumulatora lub zasilacza sieciowego) oraz od wszelkich łącz telekomunikacyjnych lub sieci. Niezastosowanie się do tego zalecenia może zagrażać zdrowiu użytkownika lub spowodować uszkodzenie sprzętu. Ładunki elektrostatyczne mogą spowodować uszkodzenie modułów pamięci i innych komponentów. Moduł pamięci powinien być instalowany tylko w środowisku chroniącym przed ładunkami elektrostatycznymi. Jeśli takie środowisko jest niedostępne, nie należy dokonywać wymiany w pomieszczeniu z dywanem i nie należy dotykać materiałów, które wytwarzają lub przechowują ładunki elektrostatyczne (na przykład celofanu). Dokonując wymiany, należy uziemić ciało, dotykając niemalowanej metalowej części obudowy komputera.

Rozbudowa komputera VAIO > Dodawanie i wyjmowanie pamięci n139 N ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Opakowanie modułu pamięci należy otworzyć dopiero bezpośrednio przed jego zainstalowaniem. Opakowanie chroni moduł przed ładunkami elektrostatycznymi. Aby ochronić moduł pamięci przed wyładowaniami elektrostatycznymi, użyj specjalnej torby dostarczonej z modułem lub zawiń moduł w folię aluminiową. Zanieczyszczenie gniazd modułów pamięci albo innych komponentów wewnętrznych komputera płynami, obcymi substancjami lub innymi obiektami może spowodować uszkodzenie komputera, a koszty naprawy nie zostaną pokryte w ramach gwarancji. Nie umieszczaj modułu pamięci w miejscu, które jest narażone na: ❑ Przegrzanie, np. obok kaloryferów lub przewodów wentylacyjnych ❑ Bezpośrednie światło słońca ❑ Nadmierne zakurzenie ❑ Wibracje lub uderzenia ❑ Oddziaływanie silnego pola magnetycznego, np. w pobliżu głośników bez ekranowania ❑ Temperaturę otoczenia przekraczającą 35°C lub niższą niż 5°C ❑ Wysoką wilgotność Moduły pamięci należy traktować z należytą ostrożnością. Aby uniknąć zranienia rąk i palców, nie należy dotykać krawędzi komponentów i płytek drukowanych wewnątrz komputera.