Views
7 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Środki ostrożności >

Środki ostrożności > n144 N Środki ostrożności W tej sekcji przedstawiono wytyczne dotyczące bezpieczeństwa oraz środki ostrożności pozwalające chronić komputer VAIO przed uszkodzeniem. Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze. ❑ Informacje o bezpieczeństwie (strona 145) ❑ Informacje o konserwacji komputera (strona 147) ❑ Obchodzenie się z komputerem (strona 148) ❑ Obchodzenie się z ekranem LCD (strona 150) ❑ Używanie źródła zasilania (strona 151) ❑ Obchodzenie się z wbudowaną kamerą (strona 152) ❑ Obchodzenie się z dyskami (strona 153) ❑ Używanie akumulatora (strona 154) ❑ Obsługa kart pamięci „Memory Stick” (strona 155) ❑ Obchodzenie się z wbudowanym urządzeniem magazynującym (strona 156) ❑ Korzystanie z uwierzytelniania na podstawie linii papilarnych (strona 157) ❑ Używanie modułu TPM (strona 158)

Środki ostrożności > Informacje o bezpieczeństwie n145 N Informacje o bezpieczeństwie Komputer ❑ ❑ ❑ ❑ Komputer należy użytkować na twardej, stabilnej powierzchni. Nie jest zalecane trzymanie włączonego komputera na kolanach. Temperatura dolnej powierzchni urządzenia może wzrastać podczas jego normalnej pracy, a po pewnym czasie może powodować dyskomfort lub poparzenia. Należy używać tylko wskazanych urządzeń peryferyjnych i kabli. Niewielkie elementy, takie jak karty „Memory Stick” i adaptery kart „Memory Stick”, należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Istnieje zagrożenie połknięcia. Zasilanie ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Zasilacz nie powinien bezpośrednio dotykać nieosłoniętej skóry. Jeśli zasilacz stanie się zbyt gorący, należy natychmiast odsunąć go od ciała. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na kablu zasilania, ponieważ może to spowodować pożar. Aby odłączyć kabel zasilania, pociągnij za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za kabel. Jeśli nie zamierzasz używać komputera przez dłuższy czas, odłącz go od gniazdka sieci elektrycznej. Jeśli nie używasz zasilacza sieciowego, odłącz go od gniazdka sieci elektrycznej. Upewnij się, że gniazdko sieci elektrycznej jest łatwo dostępne.