Views
6 months ago

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Sony VPCSB1C5E - VPCSB1C5E Mode d'emploi Polonais

Środki ostrożności >

Środki ostrożności > Używanie modułu TPM n158 N Używanie modułu TPM ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Chociaż komputer jest wyposażony w funkcje zabezpieczeń TPM, funkcje te nie zapewniają pełnej ochrony danych i sprzętu. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek problemy i straty wynikające z korzystania z tych funkcji. Po zainstalowaniu pakietu Infineon TPM Professional Package w komputerze należy ustawić kilka haseł modułu TPM. Bez tych haseł nie będzie można przywrócić żadnych danych chronionych przez moduł TPM. Należy zapisać te hasła i przechowywać je w bezpiecznym, prywatnym miejscu. Przed przekazaniem komputera do naprawy należy wykonać kopie zapasowe ostatniego pliku archiwalnego odzyskiwania awaryjnego, pliku tokenu odzyskiwania awaryjnego, pliku tokenu resetowania haseł oraz osobistego tajnego pliku i przechowywać je w przechowywać je w bezpiecznym, prywatnym miejscu. Dane zapisane w TPM, który jest osadzony na płycie głównej komputera mogą zostać utracone lub uszkodzone w toku naprawy. Podczas wykonywania napraw może nastąpić wymiana modułu TPM, jeśli wymiany wymaga płyta główna. W takim przypadku należy użyć kopii zapasowych pliku archiwalnego odzyskiwania awaryjnego, pliku tokenu odzyskiwania awaryjnego, pliku tokenu resetowania haseł oraz osobistego tajnego pliku do przywrócenia konfiguracji TPM. Przed przekazaniem komputera do naprawy należy sporządzić kopię zapasową danych zapisanych na wbudowanym urządzeniu magazynującym. Wbudowane urządzenie magazynujące może być poddane inicjalizacji i zwrócone po wykonaniu naprawy. W takiej sytuacji nie będzie można odtworzyć danych w urządzeniu przy użyciu kopii zapasowych pliku archiwalnego odzyskiwania awaryjnego, pliku tokenu odzyskiwania awaryjnego, pliku tokenu resetowania haseł oraz osobistego tajnego pliku. Po zakończeniu pracy kreatora inicjalizacji TPM zadbać o skonfigurowanie automatycznych operacji wykonywania kopii zapasowych. Jeśli po konfiguracji jest wyświetlane okno zawierające pole wyboru Run automatic backup now, zaznacz to pole wyboru i dokonaj aktualizacji plików kopii zapasowych. Proces przywracania z wykorzystaniem plików kopii zapasowych może nie powieść się, jeśli nie skonfigurujesz automatycznych operacji tworzenia kopii zapasowych. Użytkownik zarządza modułem TPM i korzysta z chronionych przez ten moduł danych na własne ryzyko. Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek wady wynikające z obsługi i zarządzania danymi użytkownika.

Rozwiązywanie problemów > n159 N Rozwiązywanie problemów W tej sekcji opisano sposoby rozwiązywania typowych problemów, jakie mogą pojawić się podczas korzystania z komputera VAIO. Wiele problemów ma bardzo proste rozwiązania. Jeśli przedstawione propozycje nie umożliwią rozwiązania problemu, należy skorzystać z programu VAIO Care. Informacje na temat uruchamiania tego programu zawiera temat Używanie programu VAIO Care (strona 37). Jeśli problem nadal nie ustąpi, w celu uzyskania dalszej pomocy odwiedź jedną z witryn internetowych wymienionych w sekcji Uzyskiwanie dodatkowych informacji o komputerze VAIO (strona 5). Niektóre funkcje i opcje opisane w tej sekcji mogą nie być dostępne w zakupionym komputerze. ❑ Działanie komputera (strona 161) ❑ Aktualizacja i zabezpieczenia systemu (strona 167) ❑ Odzyskiwanie/Przywracanie systemu (strona 168) ❑ Partycja (strona 172) ❑ Akumulator (strona 173) ❑ Wbudowana kamera (strona 175) ❑ Sieci (LAN i bezprzewodowe sieci LAN) (strona 177) ❑ Bezprzewodowej sieci WAN (strona 181) ❑ Technologia BLUETOOTH (strona 182) ❑ Dyski optyczne (strona 185) ❑ Wyświetlacz (strona 190) ❑ Drukowanie (strona 195) ❑ Mikrofon (strona 196)